Найкраще місто на Землі/Files/images/df6eb5a16f2dca616eea7c5fc527e196.gif

Віртуальна книжкова виставка про Харків,
його історію і сучасність

/Files/photogallery/8463/IMG_2329.JPG
Історія міста Харкова ХХ століття
/ О.Н.Ярмиш, С.І.Посохов, А.І.Нештейн та ін.; Художник-оформлювач І.В.Осипов. – Х.: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. – 686 с.
Колективна наукова монографія, яка підготовлена з нагоди 350-річчя м.Харкова, знайомить читача з історією одного з найбільших міст України.
В центрі уваги авторів – політичне, економічне та культурне життя у ХХ столітті. Узагальнююча праця базується на попередніх наукових розробках та нових архівних матеріалах.

.


/Files/photogallery/8463/Описи_харк_намісн.jpg
Описи Харківського намісництва кінця ХVІІІ ст.:
Описово-статистичні джерела / АН УРСР. Археогр. комісія та ін. Упоряд. В.О.Пірко, О.І.Гуржій; Редкол. П.С.Сохань (відп. ред.) та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – 222 с. – іл.
Видання продовжує серію публікацій описово-статистичних джерел, початок якій було покладено випуском описів Київського намісництва.
До нього увійшли оригінальні рукописні та друковані пам’ятки, у яких подано характеристику території Слобідської України, її амміністративно-політичного устрою, наводиться кількісний склад та соціально-етнічна структура населення, описуються його побут та культура на кінець ХVІІІ ст.

.


/Files/photogallery/8463/DSCN0175.JPGБагалей Д.И.
История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905). [Текст] : историческая монография: В 2т.
Т. 1. XVII-XVIII века: Репринт. изд. 1905 г. / Д.И. Багалей, Д.П. Миллер. - Харьков, 1993. - 568 с. : ил.
Т. 2. XIX-начало XX века: Репринт. изд. 1912 г. / Д.И.Багалей, Д.П. Миллер. - Харьков, 1993 - 973 с. : ил.
Фундаментальная история города Харькова за 250 лет - уникальное явление в исторической литературе. Книга украинских историков Д.И. Баглея и Д.П. Миллера знакомит читателей с историческим прошлым Харькова с года основания города и до начала двадцатого столетия. Первый том двухтомника охватывает период с 17 по 18 век. Писалась книга свыше 10 лет и вышла в 2-х томах-фолиантах (первый том-в 1905 году, второй-в 1912 году). Есть еще альбом-приложение, в него вошло 30 таблиц и старинных планов города, фотографии городских пейзажей и портреты харьковских общественных деятелей. Это репринтное издание.

/Files/photogallery/8463/bagalej.jpg
Багалій Д. І.
Історія Слобідської України
/ Передмова, коментар В. В. Кравчен­ка; Художник, упоряд. іл. В. О. Ріяка.— X.: Основа, 1991.—256 с: іл. («Пам'ятки історичної думки України»)
Книга обіймає широке коло історико-географічних, соціально-економічних і культурних питань розвитку Слобідської України — від заселення краю до початку XX ст.
Містить розділ про Г.С.ковороду.
Для викладачів, науковців, широкого читацького загалу.
Д.І.Багалій. Історія Слобідської України

/Files/photogallery/8463/книга Шварца.jpg
С.Шварц. "Подорож у провінціальну столицю. Прогулянки старим Харковом"
Книгу про наше прекрасне місто "Путешествие в провинциальную столицу. Прогулки по старому Харькову" подарував нашій шкільній бібліотеці її автор - Станіслав Шварц.
У цій чудово ілюстрованій і дуже цікавій книзі більше 800 фото Харкова. Вона допомагає дізнатися про рідне місто від самих джерел і до сьогодення. Приходьте, читайте, книга дуже цікава і пізнавальна, в ній ви знайдете багато нового і неочікуваного!

/Files/photogallery/8463/100_змам_харьковчан.jpg
Можейко І.Ю. та ін.
Сто знаменитих харків’ян. – Х.: Фактор, 2004. – 172 с.
Книга являє собою збірник сценаріїв про життя відомих людей, доля яких так чи інакше пов’язана з нашим містом.
Звичайно, цих людей більше ніж сто, однак певний числовий магнетизм справив свій вплив на укладачів збірника, а тому до цієї книги не увійшли біографії багатьох із тих, кого жителі Харкова справедливо вважають знаменитими харків’янами. Добре, що про їх життя і діяльність і так написано дуже багато.

./Files/photogallery/8463/Харків_моя.jpg
Харків – моя мала Батьківщина:
Навчальний посібник з народознавства / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди / За ред. І.Ф.Прокопенка. – Х.: ОВС, 2003. – 544 с.
Посібник присвячений історії та сучасності міста Харкова.
У книзі характеризуються особливості природного середовища, історія, населення, економіка, культура, освіта, наука; висвітлюється роль Харкова і Слобожанщини в національному відродженні України, подаються відомості про видатних діячів Харківщини.

.


/Files/photogallery/8463/Столичный_Харьков.jpg
Красовицький Б.М.
Столичний Харків – місто моєї юності.
– 2-е вид., випр. й доп. / Художник-оформ. С.І.Правдюк. – Х.: Фоліо, 2004. – 111 с.
Відомий харківський вчений, доктор хімічних наук, лауреат Державної премії України Б.М.Красовицький у своїх спогадах розповідає про рідне місто, його вулиці і площі
Дитинство і юнацькі роки автора прийшлися на той час, коли Харків був столицею України.

.


/Files/photogallery/8463/DSCN0178.JPG
А.Ю.Лейбфрейд, Ю.Ю.Полякова.
Харків. Від фортеці до столиці:
Замітки про середмістя
/ Художник-оформитель Б.Ф.Бублик. – Харків: Фоліо, 2001. – 335 с.
Книга знайомить з «кам'яним літописом» Харкова. Читач дізнається про планування і забудову Харкова в різні періоди його історії, людей, які брали участь у зведенні міських будівель і споруд, про події, що відбуваються в місті.

.

.


/Files/photogallery/8463/DSCN0177.JPG
Мачулін Л.І.
Заснування Харкова: легенди, гіпотези, факти.
- Х.: Мачуліин, 2006. – 96 с. (Серія «Харьковская старина»)
Існує переказ, що Харків заснував козак Харько. У 1905 р вийшла знаменита монографія Д.І.Багалея «Історія Харкова ...».
З того часу місто тричі святкувало свої ювілеї, але міф про козака Харько як і раніше живий і навіть матеріалізований в пам'ятнику (див. на обкладинці). Про цю та інші легенди щодо заснування нашого міств ви дізнаєтесь, якщо прочитаєте цю книгу.

.

.


/Files/photogallery/8247/харьков.jpg

Поети - Харкову.
№ 1-5. Трансформація. Фільми.
Редакція Д.О. Коновалова. - [Електронний ресурс].

Диск видано за пiдтримки Харкiвського мiського голови
та Харкiвського мiського управлiння освiти.

Розділи, за якими розподілено інформацію:

1. Г.С.Сковорода;
2. Поети срібного віку;
3. Харків у світовій поезії;
4. Поети-харків'яни;
5. Поезія періоду Другої Світової війни.
Кiлькiсть переглядiв: 293