НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Наше завдання – кожній дитині дати доступ до якісної освіти. Успіх України в тому, щоб побудувати суспільство освіченого загалу, бо кожна дитина, не залежно від її здібностей, має право на успіх в житті, на максимальне розкриття власних здібностей, яке може запропонувати якісна освіта
Реформа орієнтована на те, щоб зробити випускника конкурентноздатним у 21-му столітті - випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя.

/Files/photogallery/9026/P80911-091137.jpg /Files/photogallery/9026/P80911-091727.jpg .

/Files/photogallery/IMG_20181017_124448.jpg /Files/photogallery/IMG_20181017_124603.jpg

Працюємо в освітніх осередках

/Files/photogallery/9026/НУШ_Констр (1).jpg /Files/photogallery/9026/НУШ_Констр.jpg

/Files/photogallery/9026/НУШ1.jpg /Files/photogallery/9026/НУШ2.jpg

/Files/photogallery/9026/НУШ3.jpg /Files/photogallery/9026/НУШ4.jpg

/Files/photogallery/9026/Ваги1.jpg /Files/photogallery/9026/Ваги2.jpg

Фiнансування Новоï украïнськоï школи

За бюджетнi кошти для учнiв 1-го класу отримали ноутбук, принтер три в одному, ламiнатор, мiкроскоп, килимок "пазли", карти, пальчиковi театри, набiр математичного приладдя, конструктор Korbo, настiльнi iгри, набiр "Алфавiт", набiр з англiйськоï мови, флiпчарт, навчальний посiбник "Measuring balance"

/Files/images/НУШ.jpg

1 клас

.

Формула “Нової української школи”
складається з 8 базових компонентів:

1. Нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.
2. Педагогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.
3. Умотивованого учителя, який має свободу творчості й розвивається професійно.
4. Орієнтації на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.
5. Наскрізного процесу виховання, який формує цінності.
6. Нової структури школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.
7. Децентралізації та ефективного управління, що надасть школі реальну автономію.
8. Справедливого розподілу публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

/Files/photogallery/9026/20180906_084400.jpg /Files/photogallery/9026/20180912_091443.jpg

.

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

(ДОКУМЕНТ ПРОЙШОВ ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ І УХВАЛЕНИЙ РІШЕННЯМ КОЛЕГІЇ МОН 27/10/2016)

Презентація Концепції Нової української школи

(ОНОВЛЕНО 03.04.2017)

Офіційний сайт Нової Української Школи:
http://nus.org.ua/

.

Нормативні документи

Закон України "Про освіту" № 2145-VIII від 05.09.2017
Закон України ''Про загальну середню освіту'' (редакція від 28.09.2017)
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи : Наказ МОН № 283 від 23.03.2018 року

./Files/images/rozd_cutted.gif

Типові освітні програми для 1–2 класів Нової української школи
Освітня програма І ступеня ХЗОШ № 71
Освітня програма ІІ ступеня ХЗОШ № 71
Освітня програма ІІІ ступеня ХЗОШ № 71

.

Посібники з використання LEGO у початковій школі
Методичні рекомендації МОН щодо адаптації першокласників в НУШ
Освітнє середовище НУШ (посібник)
Кiлькiсть переглядiв: 735