ПАМ’ЯТКА
батькам, які планують здійснити благодійний внесок
до закладу освіти

1. Благодійна діяльність регламентується законодавчими актами та нормативними документами (перелік додається).
2. Благодійні внески можуть бути виключно добровільними! Допомагати закладу освіти чи ні – це Ваше особисте рішення. Ніхто не може контролювати здійснення Вами благодійної допомоги.
3. Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками закладу освіти, окрім бухгалтера у закладах освіти, що ведуть самостійний бухгалтерський облік.
4. Переказ благодійних внесків Ви можете здійснити на спеціальний розрахунковий рахунок закладу освіти, що розміщений на інформаційному стенді та на сайті закладу освіти, через каси банку, інтернет-банкінг, платіжні системи тощо. У будь-якому обраному Вами варіанті обов’язковим є відповідне оформлення у бухгалтерському обліку.
5. Якщо благодійний внесок робиться у грошовій формі слід зазначати цілі, на які внесок призначається (обговорений на засіданні Ради закладу освіти трирічний план розвитку матеріально-технічної бази закладу освіти розміщений на сайті закладу освіти). Якщо благодійник не вказує цілі, то керівник закладу освіти може направити благодійні кошти на першочергові потреби, пов’язані виключно з основною діяльністю.
6. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних внесків, у тому числі шляхом отримання інформації на письмовий запит, участі в загальних зборах батьків, де вирішуються питання надання благодійної допомоги та/чи заслуховується звіт батьківського комітету (ради) про використання благодійної допомоги. Ви можете вимагати позачергові звіти батьківських комітетів (рад) про використання благодійної допомоги.
7. Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків.
8.Щомісячний звіт адміністрації закладу освіти щодо залучення та використання благодійних внесків у рекомендованій Департаментом освіти формі повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді закладу освіти.
9. Ви маєте знати про обов’язковість щорічного звітування керівника закладу освіти на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.
10. У разі примусового збору коштів, фактів дискримінації дітей або порушення вимог діючого законодавства України Ви завжди можете звернутися за Телефонами Довіри до Департаменту освіти Харківської міської ради (725-25-01), громадських приймалень депутатів Харківської міської ради 7 скликання (номери телефонів розміщені на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету http://www.city.kharkov.ua або управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради.

.

Індустріальний район 93-41-35 Немишлянський район 392-02-41 Слобідський район 737-23-14
Шевченківський район 340-31-43 Київський район 725-24-86 Основ’янський район 725-27-91
Новобаварський район 734-94-30 Московський район 68-54-90 Холодногірський район 712-34-27

Перелік нормативних документів

Конституція України, Цивільний кодекс України, Бюджетний кодекс України
Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ''Про благодійну діяльність та благодійні організації''
Постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 ''Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування''; від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»
Накази Міністерства фінансів України від 25.09.2015 №840 «Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій збухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»; від 12.10.2010 №1202 «Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) вдержавному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»; від 26.06.2013 №611 «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»;
Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»;
Листи Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 «Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків»; від 05.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків»; від 28.11.2013 № 1/9-848«Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»;
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1/9-289 "" 09.04.2012 №1/9-272 ''Щодо благодійних внесків ''
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11 №1/9-289 ''Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків''
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.10.2011 №1/11-9472 ''Щодо збору коштів з батьків''
Положення про Раду Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 71 Харківської міської ради Харківської області
Положення про батьківський комітет закладу та батьківські комітети класів ХЗОШ № 71

Роз’яснення щодо інструментів благодійності

Види благодійної діяльності

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:
— 1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
— 2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
— 3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
— 4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
— 5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
— 6) публічний збір благодійних пожертв;
— 7) управління благодійними ендавментами;
— 8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
— 9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Стаття 5. Закону України
«Про благодійну діяльність та благодійні організації»

Банківський ендавмент

«Ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач (бенефіціар) не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.

Платіжна система -

платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Платіжна система не є фінансовим агентом, тому всі фінансові дані щодо платіжних реквізитів карток вводяться виключно на стороні банків, що є найкращою гарантією безпеки платіжних даних. Для передачі всіх інших даних використовується шифрований протокол SSL.

Розрахунковий рахунок для спонсорської та благодійної допомоги

Для представників громадськості та батьків, які бажають надати спонсорську та благодійну допомогу, повідомляємо номер спецрахунку:

МФО банка 851011
код ЄДРПОУ 02146328
розрахунковий рахунок № 31558332126558
в ГУДКСУ у Харківській області
призначення платежу: для ХЗОШ № 71

Травень 2019 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 AMD Towen Stone шт. 4 1750,00 7000,00
2 Стіл додатковий шт. 1 300,00 300,00
3 Вимірювач тиску шт. 1 396,00 396,00
4 Сітки антимаскитні шт. 34 150,00 5100,00
5 Папір А4 шт. 5 101,00 505,00
6 Фарба для заправки картріджа шт. 2 140,00 280,00
7 Гардини шт. 3 200,00 600,00
8 Стенд «Світ дитинства» шт. 1 640,00 640,00
9 Стенд «Стіна слів» шт. 1 430,00 430,00
10 Стенд «Наші таланти» шт. 1 180,00 180,00
11 Грамота шт. 104 3,00 312,00
12 Сигнальна стрічка шт. 2 114,50 229,00
13 Лампа 60Вт шт. 5 8,00 40,00
14 Заглушка для розетки шт. 1 5,00 5,00
15 Розетка шт. 1 58,00 58,00
16 Фарба ПФ266 2,8 кг біла шт. 1 119,00 119,00
17 Пензлик шт. 3 6,00 18,00
18 Фарба інтер’єрна 10 кг шт. 1 260,00 260,00
19 Клей момент шт. 1 23,00 23,00
20 Барвник універсальний шт. 4 30,00 120,00
21 Штукатурка KNAUF 30 кг шт. 2 140,00 280,00
22 Круг обрізний шт. 2 20,00 40,00
23 Петля шт. 4 35,00 140,00
24 Анкер 10х132 шт. 8 10,00 80,00
25 Фарба ПФ 115 біла шт. 2 120,00 240,00
26 Биток Р21 шт. 1 15,00 15,00
27 Насадка на валик шт. 3 17,00 51,00
28 Силікон шт. 4 55,00 220,00
29 Плінтус шт. 13 75,00 975,00
30 Саморіз 3х30 шт. 100 0,25 25,00
31 Гранбукса шт. 5 45,00 225,00
32 Кран шт. 2 70,00 140,00
33 Перехідник шт. 1 25,00 25,00
34 Гвинт 4х20 шт. 20 0,45 9,00
35 Гайка 4 шт. 20 0,25 5,00
36 Продшина під замок шт. 2 5,00 10,00
37 Бензин л 12 25,00 300,00
38 Масло для бензокоси л 1 175,00 175,00
39 Окуляри захисні шт. 2 25,00 50,00
40 Ліска тример уп. 1 33,00 33,00
41 Мастика для підлоги кг 40 80,00 3200,00
42 Фарба для паркету (суха) кг 2 100,00 200,00
43 Манометри шт. 3 170,00 510,00
44 Резина лист. 2 50,00 100,00
45 Пароніт кг 1 100,00 100,00
46 Глушки шт. 3 20,00 60,00
47 Перехід шт. 2 20,00 40,00
48 Кран 3/4 шт. 1 65,00 65,00
49 Графітна змазка кг 1 50,00 50,00
50 Прокладка біконитова шт. 6 28,00 168,00
51 Американка шт. 6 58,00 348,00
52 Перехід ½ х ¾ лат. шт. 2 57,00 114,00
53 Перехід ¼ х ¾ лат. шт. 2 50,00 100,00
54 Рукавиці робочі пар. 12 7,00 84,00
55 Клей для шпалер упак. 1 60,00 60,00
56 Уайтспирит л 1 20,00 20,00
57 Фарба коричнева 1,2 л шт. 1 75,00 75,00
58 Валик шт. 3 20,00 60,00
59 Папір туалетний шт. 2 6,00 12,00
60 Засіб миючій для посуду 0,5 л шт. 10 15,00 150,00
61 Порошок для чищення GALA 0,5 кг шт. 10 15,00 150,00
62 Губки кухонні 6шт. уп. 2 13,00 26,00
63 Пакети для сміття 20 шт. упак. 5 10,00 50,00
64 Пакети для сміття 50 шт. упак. 2 15,00 30,00
65 Засіб для миття вікон упак. 5 11,00 55,00
66 Мило 0,35 упак. 4 15,00 60,00
67 Рушники паперові 2 шт. шт. 6 10,00 60,00
68 Шкребок металевий 2 шт. упак. 4 6,00 24,00
69 Паста для чищення шт. 1 11,00 11,00
Всього25635, 00

Квітень 2019 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Радіосистема (мікрофони) шт. 1 1500,00 1500,00
2 Перехідник шт. 4 50,00 200,00
3 Клавіатура шт. 1 130,00 130,00
4 Маніпулятор «Мишка» шт. 1 50,00 50,00
5 Папір А4 шт. 5 84,00 420,00
6 Фарба для заправки картріджа шт. 2 140,00 280,00
7 Брошюровка шт. 1 20,00 20,00
8 Фарба для кольорового принтеру шт. 1 150,00 150,00
9 Фетр лист 11 9,00 99,00
10 Тесьма-орнамент м 4 8,00 32,00
11 Аплікація шт. 10 4,00 40,000
12 Гудзики шт. 8 1,00 8,00
13 Накатка шт. 10 3,00 30,00
14 OSB 10мм 1,25х2,5 шт. 2 330,00 660,00
15 Грунтовка 0,3 шт. 2 28,00 56,00
16 Емаль 0,9 шт. 1 45,00 45,00
17 Лак 2,5 шт. 2 160,00 320,00
18 Болт 6х20 шт. 40 0,50 20,00
19 Гайка М6 шт. 40 0,45 18,00
20 Шайба 6х12 шт. 40 0,20 8,00
21 Скотч шт. 1 15,00 15,00
22 Фарба ПФ115 сіра шт. 2 118,00 236,00
23 Макловиця шт. 10 35,00 350,00
24 Пензлики шт. 4 7,00 28,00
25 Кутник 25х45 шт. 26 9,50 247,00
26 Перехідник 32х25 шт. 1 8,00 8,00
27 МРВ 32х1 шт. 1 80,00 80,00
28 Труба 32 ст шт. 4 55,00 220,00
29 МРН 25х3/4 шт. 1 30,00 30,00
30 Радіатори 500х80 шт. 80 140,00 11200,00
31 Набір 3/4 шт. 10 130,00 1300,00
32 Штукатурка МП-75 міш. 4 145,00 580,00
33 Монтажна піна шт. 5 125,00 625,00
34 Грунтовка ¼ 2л шт. 2 68,00 136,00
35 Профіль кутовий перфоров. 3 м шт. 5 11,00 55,00
36 Пакля Уп. 1 45,00 45,00
37 Уніпак шт. 1 65,00 65,00
38 Шпатель 60мм шт. 1 12,00 12,00
39 Шпатель 200мм шт. 1 20,00 20,00
40 Пластина 122 мм шт. 18 10,00 180,00
41 Терка паралонова шт. 1 50,00 50,00
42 Згон Æ25 BAZALT шт. 26 60,00 1560,00
43 Кутник 25х45 шт. 20 9,50 190,00
44 Кутник 25х90 шт. 20 7,00 140,00
45 Ам ¾ «koer» шт. 2 95,00 190,00
46 Кран КВП 25х3/4 шт. 20 130,00 2600,00
47 МРН 25х3/4 шт. 20 60,00 1200,00
48 М25 шт. 10 7,00 70,00
49 Гачки (пара) шт. 15 35,00 525,00
50 Перехідник 1Н 3/4В шт. 2 40,00 80,00
51 Перехідник 1Н 3/4Н шт. 2 40,00 80,00
52 Селікон шт. 5 55,00 275,00
53 Вапно 40кг міш. 1 170,00 170,00
54 Крейда 30 кг міш. 1 110,00 110,00
55 Лампа 5 Вт Е27 шт. 2 53,00 106,00
56 Лампа звичайна шт. 4 8,00 32,00
57 Вивертка - індикатор шт. 1 55,00 55,00
58 Кран 1/2 шт. 1 70,00 70,00
59 ТЕН 1,5 кВт шт. 1 280,00 280,00
60 Анод шт. 1 60,00 60,00
61 Болти 6х20 шт. 10 1,00 10,00
62 Муфта 16 шт. 1 22,00 22,00
63 Відвід 50х45 шт. 1 15,00 15,00
64 Труба 50х315 шт. 1 37,00 37,00
65 Труба 50х50 шт. 1 41,00 41,00
66 Прокладка шт. 1 10,00 10,00
67 Компенсатор 100 шт. 1 53,00 53,00
68 Муфта 100 шт. 1 35,00 35,00
69 Муфта 50 шт. 2 15,00 30,00
70 Хомут 50 шт. 5 18,00 90,00
71 Папір туалетний шт. 3 5,00 15,00
72 Засіб миючій для посуду 0,5 л шт. 14 15,00 210,00
73 Порошок для чищення GALA 0,5 кг шт. 5 15,00 75,00
74 Губки кухонні 6шт. уп. 2 13,00 26,00
75 Пакети для сміття 20 шт. упак. 5 13,00 65,00
76 Пакети для сміття 50 шт. упак. 5 15,00 75,00
77 Мило 0,65 шт. 10 3,70 37,00
78 Рушники паперові 2 шт. шт. 3 6,00 18,00
79 Шкребок металевий 2 шт. упак. 1 9,00 9,00
80 Паста для чищення шт. 3 11,00 33,00
Всього:28267,00

Березень 2019 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Стенд «Булінг» шт. 1 1250,00 1250,00
2. Комплект стендів «Народні символи України» шт. 1 2200,00 2200,00
3. Фарба для заправки картріджа шт. 4 140,00 560,00
4 Папір А4 пач. 5 101,00 505,00
5 Гайка 3х4 шт. 3 43,00 129,00
6 Ізолента 20 м шт. 2 15,00 30,00
7 Болт 6х40 шт. 10 1,00 10,00
8 Гвинт потайній 4х20 шт. 10 0,50 5,00
9 Гайка М4 шт. 10 0,30 3,00
10 Сіль пач. 2 8,50 17,00
11 Цвяхи 1,2х20 упак. 1 25,00 25,00
12 Рідкі цвяхи шт. 3 50,00 150,00
13 Ущільнююча гума 50х70 шт. 1 15,00 15,00
14 Папір туалетний шт. 3 5,00 15,00
15 Порошок для чищення GALA 0,5 кг шт. 6 15,00 90,00
16 Мило 0,35 упак. 5 19,00 95,00
17 Губки кухонні 6 шт. уп. 3 13,00 39,00
18 Засіб миючій для посуду 0,5 л шт. 11 16,00 176,00
19 Пакети для сміття 50 шт. упак. 6 15,00 90,00
20 Пакети для сміття 20 шт. упак. 2 12,50 25,00
21 Рушники паперові 2 шт. шт. 2 22,00 44,00
Всього:5473,00

.

Лютий 2019 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Телевізор ERGO шт. 1 6174,00 6174,00
2 Кріплення для телевізора шт. 1 533,00 533,00
3 Маршрутизатор шт. 1 507,00 507,00
4 Фарба для заправки картріджа шт. 2 140,00 280,00
5 Папір А4 пач. 5 98,00 490,00
6 Пресшайба (100 шт.) уп. 2 17,50 35,00
7 Болт 6х20 шт. 20 0,75 15,00
8 Анкер шт. 7 12,00 84,00
9 Замок навісний шт. 2 80,00 160,00
10 Розетка шт. 1 49,00 49,00
11 Вилка електрична шт. 1 15,00 15,00
12 Скотч шт. 1 15,00 15,00
13 Лампа 5 Вт шт. 5 53,00 265,00
14 Лампа 16 Вт шт. 2 115,00 230,00
15 Вимикач накладний шт. 2 35,00 70,00
16 Кабель 2х1,0 м 8 7,00 56,00
17 Грунтовка 2,5 кг уп. 1 60,00 60,00
18 Кутник шт. 1 10,00 10,00
19 Пісок міш. 3 17,00 51,00
20 Віник шт. 4 50,00 200,00
21 Шланг 50 см шт. 1 50,00 50,00
22 Рейка 10х10 шт. 5 11,00 55,00
23 Підвіс 250 мм шт. 4 7,50 30,00
24 Бур 6х160 шт. 1 25,00 25,00
25 Засіб для миття вікон шт. 4 19,00 76,00
26 Папір туалетний шт. 4 4,00 16,00
27 Порошок для чищення GALA 0,5 кг шт. 4 14,00 56,00
28 Білизна 1 л шт. 4 8,00 32,00
29 Губки кухонні 6 шт. уп. 1 13,00 13,00
30 Засіб миючий Сантрі шт. 1 24,00 24,00
Всього:9676,00 грн.

Січень 2019 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Граблі віялові шт. 12 85,00 1020,00
2 Фарба для заправки картріджа шт. 2 120,00 240,00
3 Стенд «Куточок природи» шт. 2 230,00 460,00
4 Стенд навчальний шт. 8 280,00 2240,00
5 Тканина для ремонту комп’ютерного крісла м 2 250,00 500,00
6 Новорічні прикраси шт. 10 11,50 115,00
7 Рідки цвяхи шт. 1 52,00 52,00
8 Силікон шт. 1 70,00 70,00
9 Піна монтажна шт. 1 55,00 55,00
10 Вимикач накладний шт. 2 35,00 70,00
11 Замок навісний шт. 1 25,00 25,00
12 Грунтовка 2,5 кг шт. 1 130,00 130,00
13 Петля навісна шт. 2 10,00 20,00
14 Вилка електрична шт. 1 15,00 15,00
15 Розетка накладна шт. 1 30,00 30,00
16 Скоба 6 уп. 1 15,00 15,00
17 Саморіз 3,5х60 уп. 1 10,00 10,00
18 Пінопласт 100х100х30 шт. 2 42,00 84,00
19 Гофра 32х120 шт. 1 85,00 85,00
20 Танер 72/50 шт. 1 20,00 20,00
21 Муфта 50 шт. 1 20,00 20,00
22 Манжет шт. 1 15,00 15,00
23 Коліно 50/45 шт. 2 12,00 24,00
24 Трійник 50/45 шт. 1 15,00 15,00
25 Трійник 50/90 шт. 1 15,00 15,00
26 Відвід 50х90 шт. 2 15,00 30,00
27 Труба 50х100 шт. 1 40,00 40,00
28 Перехідник 50х40 шт. 1 10,00 10,00
29 Перехідник 72х50 уп. 1 15,00 15,00
30 Гранбукса шт. 1 40,00 40,00
31 Мило туалетне 280 г шт. 5 15,00 75,00
32 Пакети для сміття 50шт. шт. 5 15,00 75,00
33 Пакети для сміття 20шт. шт. 2 12,50 25,00
34 Губки кухонні 6шт. шт. 2 13,00 26,00
35 Шкребок металевий шт. 5 4,00 20,00
36 Рушники паперові 2 шт. уп. 3 22,00 66,00
37 Папір туалетний шт. 2 5,00 10,00
38 Порошок для чищення GALA 0,5 кг шт. 5 15,00 75,00
39 Засіб миючі Сантрі шт. 1 21,00 21,00
40 Засіб миючий GALA 0,5 кг шт. 10 16,30 163,00
41 Засіб для миття посуду GALA 5л шт. 1 140,00 140,00
42 Серветки шт. 5 5,00 25,00

Грудень 2018 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Папір офісний А4 шт. 5 102,00 510,00
2. Скоби для степлера 1000шт. 10/5 уп. 2 4,00 8,00
3. Скоби для степлера 1000шт. 24/6 уп. 2 12,00 24,00
4. Вим. роз. VR32 R400 шт. 1 1320,00 1320,00
5. Корпус КЕП 60х40х20 шт. 1 1590,00 1590,00
6. Шина алюм. 4х20 шт. 1 57,00 57,00
7. Ізолятор SM25 шт. 2 16,00 32,00
8. Автомат 1/63А шт. 15 60,00 900,00
9. Дин. - рейка шт. 1 30,00 30,00
10. Запобіжник шт. 3 55,00 165,00
11. Ставкотримач шт. 6 110,00 660,00
12. Кріплення шт. 15 2,00 30,00
13. Анкер шт. 4 7,00 28,00
Всього: 5354,00 грн.
№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Жалюзі шт. 3 1284,00 3852,00
2. Стелаж шт. 2 650,00 1300,00
3. Контейнер для речей шт. 25 35,00 875,00
4. Заправка та відновлення картриджів шт. 1 370,00 370,00
5. Заправка картриджів шт. 1 120,00 120,00
6. Тепловентилятор шт. 1 350,00 350,00
7. Доводчик шт. 1 800,00 800,00
8. Замок навісний шт. 2 20,00 40,00
9. Розетка шт. 1 58,00 58,00
10. Гачок шт. 3 10,00 30,00
11. Петля меблева шт. 2 13,00 26,00
12. Рейка 10х10 шт. 5 10,00 50,00
13. Дошка 100х20 м 9 11,00 99,00
14. Рукавички робочі шт. 12 6,00 72,00
15. Круг обрізний по металу шт. 7 13,00 91,00
16. Фарба «МАКСИМА» 1,5л шт. 1 95,00 95,00
17. Пакети шт. 12 7,00 84,00
18. Губки кухонні 6 шт. уп. 6 13,00 78,00
19. Пакети для сміття 35л уп. 5 11,00 55,00
20. Пакети для сміття 50л уп. 3 20,00 60,00
21. Рушники паперові 2 шт. уп. 5 21,00 105,00
22. Мило 370 г шт. 10 18,00 180,00
23. Засіб миючий для посуду Gala 0,5л шт. 7 14,00 98,00
24. Засіб для чищення Gala 0,5кг шт. 4 13,50 54,00
Всього: 8942,00 грн.

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. М’ячі дитячі уп. 1 150,00 150,00
2. Обруч шт. 10 30,00 300,00
3. Сітка б/б шт. 8 30,00 240,00
4. Сітка б/б шт. 2 50,00 100,00
5. М’ячі б/б шт. 2 500,00 1000,00
Всього: 1790,00 грн.

Листопад 2018 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Жалюзі шт. 3 1134,00 3402,00
2. Жалюзі шт. 3 1446,00 4338,00
3. Ролети шт. 9 225,00 2025,00
4. Рецепшн шт. 1 3200,00 3200,00
5. Шкапа шт. 3 1050,00 3150,00
6. Папір офісний 500арк. уп. 5 103,00 515,00
7. Заправка картриджів шт. 3 120,00 360,00
8. Заправка картриджа шт. 1 180,00 180,00
9. Банер у кабінет «Захист Вітчизни» шт. 1 900,00 900,00
10. Повітряні кульки уп. 2 95,00 190,00
11. Рукавички «Наречена» шт. 24 9,00 216,00
12. Труба профільна 40х20х3,0 м 15 57,00 855,00
13. Електроди «Моноліт» уп. 2 64,00 128,00
14. Ручки дверні шт. 8 25,00 200,00
15. Петлі дверні шт. 16 15,00 240,00
16. Кромка АВС м 70 15,00 1050,00
17. ДСП ламін. сірий 2,75х1,83х16м2 м2 8 172,00 1376,00
18. МДФ м 20 120,00 2400,00
19. Брус 30х15 м 20 25,00 500,00
20. Кут 3х3 м 15 40,00 600,00
21. Саморізи уп. 1 25,00 25,00
22. Болти 40’’ уп. 1 15,00 15,00
23. Клеймери уп. 2 30,00 60,00
24. Шпалери самоклеючі шт. 1 500,00 500,00
25. Валик для підлоги шт. 2 30,00 60,00
26. Контейнер для фарби шт. 1 20,00 20,00
27. Розчинник л 1 30,00 30,00
28. Шпалери шт. 1 200,00 200,00
29. Заглушка 3х4 шт. 2 20,00 40,00
30. Футорка 1/2 шт. 1 18,00 18,00
31. МРВ 32х1 шт. 4 83,00 332,00
32. Перехідник ¼ В шт. 4 48,00 192,00
33. Заглушка ІРН шт. 4 20,00 80,00
34. Американка 1’’ шт. 4 73,00 292,00
35. Радіатор Аккорд шт. 1 319,00 319,00
36. Труба Æ32 м 3 52,00 156,00
37. Фітінг 16’’ шт. 2 25,00 50,00
38. Муфта 32’’ шт. 2 13,00 26,00
39. Трійник 3х4 шт. 1 35,00 35,00
40. Кран Маєвського шт. 1 25,00 25,00
41. Перехід 1/2х3/4’’ шт. 1 20,00 20,00
42. Глушка ¾’’ шт. 1 25,00 25,00
43. Кран 40 шар. шт. 1 520,00 520,00
44. Різьба 40 шт. 1 45,00 45,00
45. Труба Æ16 м 3 20,00 60,00
46. Круг 125 шт. 1 20,00 20,00
47. Пер. 1/2х3/4’’ шт. 2 30,00 60,00
48. МРН 32х1 шт. 6 85,00 510,00
49. Муфта 32’’ шт. 2 12,00 24,00
50. Шуруп 3,5х41 дерево уп. 2 18,00 36,00
51. Провід ПВ-3 х25 м 5 7,00 35,00
52. Шуруп 70 уп. 2 15,00 30,00
53. Болт з гайкою 6х20 шт. 20 1,00 20,00
54. Гранбукса шт. 2 40,00 80,00
55. Рідкі цвяхи шт. 1 50,00 50,00
56. Масло машинне шт. 2 13,00 26,00
57. Шуруп 45’’ уп. 1 38,00 38,00
58. Цвяхи уп. 1 30,00 30,00
59. Полотно по металу шт. 2 25,00 50,00
60. Круг Æ125 шт. 4 15,00 60,00
61. Губки кухонні 6 шт. уп. 3 12,00 36,00
62. Пакети для сміття 50 шт. уп. 5 15,00 75,00
63. Рушники паперові 2 шт. уп. 3 20,00 60,00
64. Мило 350 г шт. 10 15,00 150,00
65. Засіб миючий для посуду Gala 0,5л шт. 6 13,00 78,00
66. Засіб для чищення Gala 0,5кг шт. 5 12,00 60,00
Всього: 30498,00 грн.

Жовтень 2018 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Монітор 19’’ шт. 1 800,00 800,00
2. Комп’ютер E 8400/4Gb/160Gb/19’’ шт. 1 3500,00 3500,00
3. Колонки (домашній кінотеатр) шт. 1 1000,00 1000,00
4. Колонки SVEN - 318 шт. 2 150,00 300,00
5. Гардини шт. 3 600,00 1800,00
6. Люстри шт. 16 250,00 4000,00
7. Підвіконня шт. 1 280,00 280,00
8. Щітка металева шт. 1 15,00 15,00
9. Замок навісний шт. 1 25,00 25,00
10. Замок навісний шт. 2 55,00 110,00
11. Кран шт. 1 70,00 70,00
12. Цемент шт. 1 50,00 50,00
13. Силікон шт. 1 68,00 68,00
14. Саморізи 50 шт. уп. 4 9,00 36,00
15. Шурупи 100 шт. уп. 1 17,00 17,00
16. Кут 60х60 шт. 3 5,00 15,00
17. Дюбель гвинтовий шт. 10 1,00 10,00
18. Полотно для ножівки шт. 2 8,00 16,00
19. Ізолента шт. 1 20,00 20,00
20. Гранбукса шт. 4 50,00 200,00
21. Рулетка шт. 1 30,00 30,00
22. Шпатель шт. 1 25,00 25,00
23. М’яч футбольний шт. 2 150,00 300,00
24. М’яч райдуга шт. 1 40,00 40,00
25. Папір офісний 500 арк. уп. 5 102,00 510,00
26. Щоденники шт. 481 28,00 13468,00
27. Зошит А4 шт. 1 70,00 70,00
28. Папір кольоровий шт. 90 0,70 63,00
29. Папка картонна шт. 1 4,00 4,00
30. Папка кутник шт. 60 3,30 198,00
31. Підручник з англійської мови (4 клас) шт. 10 95,00 950,00
32. Підручник з англійської мови (4 клас) шт. 10 110,00 1100,00
33. Підручник з української мови (4 клас) шт. 4 100,00 400,00
34. Santry гель для унітазів шт. 1 35,00 35,00
35. Паста для чищення шт. 1 11,00 11,00
36. Мило 70 г шт. 15 4,00 60,00
37. Шкребок металевий 2 шт. уп. 6 4,00 24,00
38. Губки кухонні 6 шт. уп. 2 12,00 24,00
39. Пакети для сміття 20 шт. уп. 5 13,00 65,00
40. Пакети для сміття 50 шт. уп. 6 15,00 90,00
41. Рушники паперові 2 шт. уп. 3 16,00 48,00
42. Крем-мило 0,8л шт. 1 16,00 16,00
43. Засіб миючий для посуду Gala 0,5л шт. 6 15,50 93,00
44. Засіб для чищення Gala 0,5 кг шт. 5 15,00 75,00
Всього: 30031, 00 грн.

Вересень 2018 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Телевізор Samsung шт. 1 8000,00 8000,00
2. Телевізор Samsung шт. 1 7180,00 7180,00
3. Кронштейн для телевізора шт. 1 450,00 450,00
4. Кронштейн для телевізора шт. 1 300,00 300,00
5. Стенди шт. 6 550,00 3300,00
6. Полички для речей шт. 2 1000,00 2000,00
7. Контейнери для речей шт. 25 75,00 1875,00
8. Пуфік-м’ячик шт. 2 410,00 820,00
9. Мольберт шт. 2 400,00 800,00
10. Шпалери шт. 3 250,00 750,00
11. Килим шт. 1 1000,00 1000,00
12. Килим шт. 1 914,00 914,00
13. Стінка меблева шт. 1 3000,00 3000,00
14. Стінка меблева шт. 1 2000,00 2000,00
15. Стіл шт. 4 800,00 3200,00
16. Стіл шт. 1 700,00 700,00
17. Карнизи шт. 3 180,00 540,00
18. Світильники шт. 22 50,00 1100,00
19. Люстри шт. 14 180,00 2520,00
20. Вікна шт. 3 5600,00 16800,00
21. Склопакети шт. 2 545,00 1090,00
22. Проектор Viewsonic шт. 1 10199,00 10199,00
23. Модуль пам’яті DDR3 2Gb шт. 1 408.00 408.00
24. Труба KOER Basalt 20мм шт. 2 16,50 33,00
25. Труба KOER Basalt 25мм шт. 4 25,00 100,00
26. Муфта 32-25 шт. 2 5,00 10,00
27. Муфта 25 шт. 2 3,50 7,00
28. Муфта 25-20 шт. 1 3,00 3,00
29. Кут 20/90 шт. 2 3,00 6,00
30. Кут 25/90 шт. 2 4,50 9,00
31. Кут 25/45 шт. 2 4,50 9,00
32. Трійник 25-25-25 шт. 1 5,00 5,00
33. Трійник 32-25-32 шт. 2 8,00 16,00
34. MPB 20-1/2 шт. 1 17,00 17,00
35. MPB 25-3/4 шт. 5 22,00 110,00
36. MPB під ключ 32-1 шт. 2 44,50 89,00
37. Кран 25-25 латунний шт. 1 68,00 68,00
38. Амер. WaterPRO 3/4 шт. 5 33,00 165,00
39. Амер. WaterPRO 1 шт. 1 44,00 44,00
40. Перехідник лійка 1в-1/2 шт. 1 18,00 18,00
41. Перехідник лійка 1в-3/4 шт. 1 15,00 15,00
42. Перехідник лійка 1,1/4в-3/4 шт. 1 44,00 44,00
43. Кран 3/4 ВВ метелик шт. 1 69,00 69,00
44. Перехідник 1х3/4 шт. 4 40,00 160,00
45. Перехідник 1х3/4 шт. 2 60,00 120,00
46. Трійник 25 шт. 2 5,00 10,00
47. Кут 25х90 шт. 1 5,00 5,00
48. Муфта 25 шт. 2 5,00 10,00
49. МРН 25х3/4 шт. 3 22,00 66,00
50. Кран 3/4 (Г-Г) шт. 4 68,00 272,00
51. Труба Æ25 м 2 25,00 50,00
52. Радіатор «Акорд» шт. 1 638,00 638,00
53. Болти 16х70 шт. 20 11,50 230,00
54. Гайка 16 шт. 12 2,00 24,00
55. Гайка 14 шт. 10 2,00 20,00
56. Болти 14х70 шт. 20 9,50 190,00
57. Гума ТМКЩ 3мм кг 5 100,00 500,00
58. Пароніт ПОНБ 3мм кг 2 100,00 200,00
59. Коло Æ125 шт. 2 10,00 20,00
60. Подовжувач 3/4 шт. 4 60,00 240,00
61. Муфта 3/4 шт. 6 25,00 150,00
62. Згон 3/4 в компл. шт. 12 30,00 360,00
63. Муфта 3/4 шт. 12 10,00 120,00
64. Кран 3/4 в компл. шт. 4 180,00 720,00
65. Труба Æ57 м 3 150,00 450,00
66. Муфта 1/2 шт. 12 15,00 180,00
67. Відводи Æ57 шт. 8 60,00 480,00
68. Електроди 3мм кг 8 42,00 336,00
69. Кран 1/2 шт. 6 60,00 360,00
Всього: 75694,00 грн.
№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Фарба для заправки картриджа шт. 4 120,00 480,00
2. Фарба для заправки картриджа шт. 1 130,00 130,00
3. Принтер Iazer HP 2015 шт. 1 1500,00 1500,00
4. Дошка стандарт 1-поверх. 2000x1000 шт. 1 1800,00 1800,00
5. Жалюзі шт. 3 1000,00 3000,00
6. Стіл шт. 4 1000,00 4000,00
7. Папір офісний 500 аркушів шт. 10 100,00 1000,00
8. Зошит А4 шт. 2 60,00 120,00
9. Фарба коричнева 2,8 кг шт.. 2 125,00 250,00
10. Фарба біла 2,8 кг шт. 4 140,00 560,00
11. Фарба червоно-коричнева 2,8 кг. шт. 2 105,00 210,00
12. Фарба жовто-коричнева 2,8кг шт. 6 115,00 690,00
13. Фарба сіра 2,8 шт. 2 120,00 240,00
14. Пензлики шт. 4 5,00 20,00
15. Уайспирит 1л. шт. 2 20,00 40,00
16. Скотч малярний шт. 4 11,00 44,00
17. Тяпка шт. 3 70,00 210,00
18. Леска для косилки шт. 1 30,00 30,00
19. Світильник шт. 1 98,00 98,00
20. Кабель 2/1,5 м. 10 10,00 100,00
21. Автомат 16-А шт. 1 70,00 70,00
22. Релє РЕС 230-В шт. 1 100,00 100,00
23. Перехідник акустичний шт. 2 100,00 200,00
24. Гранбукса шт. 2 50,00 100,00
25. Бензин л. 10 25,00 250,00
26. Особова справа учня шт. 60 9,00 540,00
27. Журнал ГПД шт. 2 65,00 130,00
28. Журнал обліку пропущених і замінених уроків шт. 2 30,00 60,00
29. Табель для учнів 5-11 класів шт. 260 1,50 390,00
30. Табель для учнів 1-4 класів шт. 250 1,50 375,00
31. Журнал видачі свідоцтв про освіту шт. 1 90,00 90,00
32. Журнал видачі атестатів про освіту шт. 1 75,00 75,00
33. Журнал видачі грамот шт. 1 55,00 55,00
34. Засіб для миття вікон шт. 2 15,00 30,00
35. Рушники паперові 2шт. шт. 4 20,00 80,00
36. Папір туалетний шт. 2 5,00 10,00
37. Пакети для сміття 20шт. шт. 3 12,00 36,00
38. Пакети для сміття 50шт. шт. 5 14,00 70,00
39. Засіб миючий GALA 0,5кг шт. 6 15,00 90,00
40. Порошок для чищення GALA 0,5кг шт. 2 14,00 28,00
41. Засіб для миття GALA 0,5кг шт. 4 13-00 52,00
42. Шкребок металевий шт. 5 3,60 18,00
43. Мило 350г 5 шт шт. 3 18,00 54,00
44. Губки кухонні 6 шт шт. 3 9,00 27,00
Всього: 17452,00 грн.
№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Скло 4мм 2600х1800 шт. 10 630,00 6300,00
2 Цемент 25кг шт. 4 55,00 220,00
3 Пісок 30кг шт. 5 15,00 75,00
4 Шпаклівка Knauf 30кг шт. 6 130,00 780,00
5 Свердло для перфоратора шт. 1 50,00 50,00
6 Бензин л 10 23,00 230,00
7 Ґрунтовка шт. 1 70,00 70,00
8 Ґрунтовка шт. 1 85,00 85,00
9 Фарба 2,8кг фіолетова шт. 1 142,00 142,00
10 Фарба жовто-кор. 2,8 кг шт. 31 125,00 3875,00
11 Фарба біла 2,8 кг шт. 12 150,00 1800,00
12 Фарба ізумруд 2,8 кг шт. 1 150,00 150,00
13 Фарба морська 2,8 кг шт. 2 135,00 270,00
14 Фарба сіра 2,8 кг шт. 2 126,00 252,00
15 Фарба водоемульс. 14 кг шт. 1 210,00 210,00
16 Фарба бежева 2,8 кг шт. 4 134,00 536,00
17 Фарба світло-сіра 2,8 кг шт. 1 94,00 94,00
18 Фарба червона 300г шт. 1 30,00 30,00
19 Скотч малярний шт. 2 20,00 40,00
20 Уайспирит 5л шт. 1 100,00 100,00
21 Штапики для скла шт. 160 7,00 1120,00
22 Анкер 10х92 шт. 8 8,50 68,00
23 Круг Æ125 шт. 1 15,00 15,00
24 Рукавиці робочі х/б шт. 12 5,00 60,00
25 Склоріз шт. 1 30,00 30,00
26 Ліска 0,1мм уп. 1 35,00 35,00
27 Шпатель гумовий шт. 1 10,00 10,00
28 Силікон шт. 3 40,00 120,00
29 Кисті малярні шт. 13 5,00 65,00
30 Колор шт. 2 30,00 60,00
31 Валік малярний шт. 2 23,00 46,00
32 Кисті малярні шт. 2 15,00 30,00
33 Шпалери шт. 8 260,00 2080,00
34 Клей шпалерний шт. 3 70,00 210,00
35 Рідкі цвяхи шт. 3 46,00 138,00
36 Цвяхи уп. 1 20,00 20,00
37 Цвяхи уп. 1 28,00 28,00
38 Гвинти уп. 1 20,00 20,00
39 Гайка уп. 1 10,00 10,00
40 Саморізи 150 шт. уп. 2 8,00 16,00
41 Гіпсокартон 9,5х1 шт. 3 96,00 288,00
42 Профіль білий 30х30 2м шт. 6 25,00 150,00
43 Сітка абразивна шт. 4 10,00 40,00
44 Мішок шт. 10 3,50 35,00
45 Валик малярний шт. 4 17,00 68,00
46 Фарба для заправки картриджів шт. 4 100,00 400,00
47 Грамоти шт. 30 2,30 69,00
48 Грамоти шт. 14 2,50 35,00
49 Рамки для грамот шт. 4 50,00 200,00
50 Змій повітряний шт. 1 60,00 60,00
51 Засіб для миття вікон шт. 2 15,00 30,00
52 Рушники паперові 2шт. шт. 4 20,00 80,00
53 Папір туалетний шт. 2 5,00 10,00
54 Пакети для сміття 15шт. уп. 3 11,00 33,00
55 Засіб миючий GALA 0,5 кг шт. 6 15,00 90,00
56 Порошок для чищення GALA 0,5 кг шт. 2 14,00 28,00
57 Губка металева шт. 2 7,00 14,00
Всього21120,00 грн.

З вересня 2017 року по червень 2018 року по централізованій бухгалтерії районного Управління освіти опрубутковано по школі матеріальних цінностей на суму 174 760 грн.

Адміністрація закладу освіти щиро дякує батькам
за надану допомогу щодо поліпшення матеріальної бази
і проведення ремонтних робіт в школі
упродовж 2017/2018 навчального року

Кiлькiсть переглядiв: 241