ПАМ’ЯТКА
батькам, які планують здійснити благодійний внесок
до закладу освіти

1. Благодійна діяльність регламентується законодавчими актами та нормативними документами (перелік додається).
2. Благодійні внески можуть бути виключно добровільними! Допомагати закладу освіти чи ні – це Ваше особисте рішення. Ніхто не може контролювати здійснення Вами благодійної допомоги.
3. Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками закладу освіти, окрім бухгалтера у закладах освіти, що ведуть самостійний бухгалтерський облік.
4. Переказ благодійних внесків Ви можете здійснити на спеціальний розрахунковий рахунок закладу освіти, що розміщений на інформаційному стенді та на сайті закладу освіти, через каси банку, інтернет-банкінг, платіжні системи тощо. У будь-якому обраному Вами варіанті обов’язковим є відповідне оформлення у бухгалтерському обліку.
5. Якщо благодійний внесок робиться у грошовій формі слід зазначати цілі, на які внесок призначається (обговорений на засіданні Ради закладу освіти трирічний план розвитку матеріально-технічної бази закладу освіти розміщений на сайті закладу освіти). Якщо благодійник не вказує цілі, то керівник закладу освіти може направити благодійні кошти на першочергові потреби, пов’язані виключно з основною діяльністю.
6. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних внесків, у тому числі шляхом отримання інформації на письмовий запит, участі в загальних зборах батьків, де вирішуються питання надання благодійної допомоги та/чи заслуховується звіт батьківського комітету (ради) про використання благодійної допомоги. Ви можете вимагати позачергові звіти батьківських комітетів (рад) про використання благодійної допомоги.
7. Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків.
8.Щомісячний звіт адміністрації закладу освіти щодо залучення та використання благодійних внесків у рекомендованій Департаментом освіти формі повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді закладу освіти.
9. Ви маєте знати про обов’язковість щорічного звітування керівника закладу освіти на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.
10. У разі примусового збору коштів, фактів дискримінації дітей або порушення вимог діючого законодавства України Ви завжди можете звернутися за Телефонами Довіри до Департаменту освіти Харківської міської ради (725-25-01), громадських приймалень депутатів Харківської міської ради 7 скликання (номери телефонів розміщені на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету http://www.city.kharkov.ua або управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради.

.

Перелік нормативних документів

Конституція України, Цивільний кодекс України, Бюджетний кодекс України
Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ''Про благодійну діяльність та благодійні організації''
Постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 ''Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування''; від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»
Накази Міністерства фінансів України від 25.09.2015 №840 «Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій збухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»; від 12.10.2010 №1202 «Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) вдержавному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»; від 26.06.2013 №611 «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»;
Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»;
Листи Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 «Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків»; від 05.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків»; від 28.11.2013 № 1/9-848«Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»;
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1/9-289 "" 09.04.2012 №1/9-272 ''Щодо благодійних внесків ''
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11 №1/9-289 ''Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків''
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.10.2011 №1/11-9472 ''Щодо збору коштів з батьків''
Положення про Раду Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 71 Харківської міської ради Харківської області
Положення про батьківський комітет закладу та батьківські комітети класів ХЗОШ № 71

Роз’яснення щодо інструментів благодійності

Види благодійної діяльності

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:
— 1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
— 2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
— 3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
— 4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
— 5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
— 6) публічний збір благодійних пожертв;
— 7) управління благодійними ендавментами;
— 8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
— 9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Стаття 5. Закону України
«Про благодійну діяльність та благодійні організації»

Банківський ендавмент

«Ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач (бенефіціар) не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.

Платіжна система -

платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Платіжна система не є фінансовим агентом, тому всі фінансові дані щодо платіжних реквізитів карток вводяться виключно на стороні банків, що є найкращою гарантією безпеки платіжних даних. Для передачі всіх інших даних використовується шифрований протокол SSL.

Розрахунковий рахунок для спонсорської та благодійної допомоги

Для представників громадськості та батьків, які бажають надати спонсорську та благодійну допомогу, повідомляємо

номери спецрахунків закладів освіти району
(з 01.01.2020)
(обов'язково вказувати заклад освіти:
призначення платежу: для ХЗОШ № 71)

Розрахунковий рахунок ДКСУ м.Київ МФО банка Послуга
Надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (ЗЗСО)
UA238201720314291001201026558 820172 Платні освітні послуги
UA258201720314231001203026558 820172 Орендна плата
UA268201720314201001204026558 820172 Реалізація майна
UA268201720314201001301026558 820172 Благодійні внески

.

Травень 2020 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Папір А4500 арк шт 5 95,00 475,00
2 Фарба для заправки картриджа шт 1 140,00 140,00
3 Відновлення картриджа шт 1 370,00 370,00
4 Грамота шт 50 3,00 150,00
5 Клей КМЦ уп 1 43,00 43,00
6 Цвях 1,4*20мм уп 1 31,00 31,00
7 Сітка 5*5 фасадна м 5 12,00 60,00
8 Грунтовка уп 1 88,00 88,00
9 ЦПС міш 2 68,00 136,00
10 Клей для кафелю міш 1 99,00 99,00
11 Міксер шт 1 20,00 20,00
12 Бетоноконтакт шт 1 125,00 125,00
13 Пензлик шт 3 25,00 75,00
14 Валик шт 2 20,00 40,00
15 Робочі рукавиці шт 10 10,00 100,00
16 Рідина для миття посуду 5л шт 1 100,00 100,00
17 Рідке мило 5л шт 1 100,00 100,00

Квітень 2020 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Банер 104х139 см шт 4 176,00 704,00
2 Банер 104х154 см шт 1 195,00 195,00
3 Банер 104х420 см шт 1 530,00 530,00
4 Картка залікових вправ «ЗВ» шт 50 17,00 850,00
5 Папір А4500 арк шт 5 98,00 490,00
6 Фарба для заправки картриджа шт 3 140,00 420,00
7 Фарба бежева 2,8 кг шт 6 162,00 972,00
8 Фарба сіра 2,8 кг шт 3 157,00 471,00
9 Фарба жовто-коричнева 2,8 кг шт 10 140,00 1400,00
10 Фарба бежева 2,8 кг шт 3 160,00 480,00
11 Фарба біла 2,8 кг шт 5 160,00 800,00
12 Фарба чорна 2,8 кг шт 2 130,00 260,00
13 Фарба морська 2,8 кг шт 1 140,00 140,00
14 Фарба фіолетова 2,8 кг шт 1 140,00 140,00
15 Уайтспіріт 5л шт 1 100,00 100,00
16 Фарба водоемульсійна 14 кг шт 1 280,00 280,00
17 Мінівалик 30х100 мм шт 2 17,00 34,00
18 Кисть 50 мм шт 7 8,00 56,00
19 Сітка абразивна №155 шт 10 4,00 40,00
20 ЦПС мішки 4 85,00 340,00
21 Клей для кафеля мішки 2 110,00 220,00
22 Шпатлівка «Старт» мішки 1 150,00 150,00
23 Грунтовка 2 л шт 1 90,00 90,00
24 Клей «Момент» мішок 1 120,00 120,00
25 Засіб миючий шт 5 15,00 75,00

Березень 2020 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Костюм для чарлидинга шт 2 325,00 650,00
2 Фарба для заправки картриджа шт 4 140,00 560,00
3 Папір А4 500арк шт 5 96,00 480,00
4 Гранбукса шт 1 40,00 40,00
5 Комплект для змішувача шт 1 180,00 180,00
6 Рукавички медичні шт 100 2,10 210,00
7 Накладка на вікно 13*12 шт 13 12,00 156,00
8 Петля 60*60 шт 2 10,00 20,00
9 Кабель 2*1,5 м 5 10,00 50,00
10 Кабель-канал шт 1 15,00 15,00
11 Розетка шт 1 50,00 50,00
12 Вимикач шт 1 50,00 50,00
13 Коробка діаметр 120 шт 1 20,00 20,00
14 Прожектор шт 1 115,00 115,00
15 Стрічка малярна 38 мм шт 2 48,00 96,00
16 Пензлик 60мм шт 4 7,50 30,00
17 Саморіз 70 шт 100 0,18 18,00
18 Мінівалик30*100 шт 3 24,00 72,00
19 Ручка для валика шт 1 7,00 7,00
20 Барвник шт 10 34,00 340,00
21 Рулетка 5м шт 1 45,00 45,00
22 Стяжка пластикова уп 1 23,00 23,00
23 Саморіз прес-шайба шт 100 0,20 20,00
24 Саморіз 3,5*40 шт 50 0,30 15,00
25 Шпатель шт 1 15,00 15,00
26 Оліфа шт 1 25,00 25,00
27 Фарба бежева 2,8 кг шт 1 150,00 150,00
28 Фарба біла 2,8 кг шт 1 153,00 153,00
29 Фарба світло-сіра 2,8кг шт 2 148,5 297,00
30 Паста для посуду шт 1 13,00 13,00
31 Мило 280гр шт 5 15,60 78,00
32 Рушники паперові 2шт уп 3 23,00 69,00
33 Папір туалетний шт 3 5,00 15,00
34 Губки кухонні 6шт уп 5 13,40 67,00
35 Пакети для сміття 50шт шт 6 16,50 99,00
36 Пакет для сміття 20шт шт 4 13,00 52,00
37 Засіб миючий для посуду0,5 кг шт 15 15,00 225,00
38 Засіб чистящий 0,5кг шт 10 15,50 155,00
39 Крем-мило 460мл шт 2 12,00 24,00

Лютий 2020 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Коммутатор шт 1 249,00 249,00
2 Шуруповерт шт 1 550,00 550,00
3 Тарілка глибока шт 40 15,00 600,00
4 Тарілка мілка шт 80 13,5 1080,00
5 Чашка шт 60 10,00 600,00
6 Фарба для заправки картріджа шт 1 140,00 140,00
7 Пластик шт 66 75,00 4950,00
8 Стартова полоса шт 45 8,00 360,00
9 Внутрішній кут. шт 30 9,00 270,00
10 Зовнішній кут. шт 21 9,00 189,00
11 Кутник 20*20 шт 60 17,00 1020,00
12 Брус 30*10 шт 170 5,00 850,00
13 Наличник шт 30 16,00 480,00
14 Тканина (шифон) м 3,5 75,00 262,50
15 Ватман А1 шт 3 6,00 18,00
16 Нитки х/б мот 4 8,00 32,00
17 Тесьма х/б м 6 15,00 90,00
18 Тесьма коса м 4 3,00 12,00
19 Печать кольорова шт 9 8,00 72,00
20 Тканина скатертна м 0,6 230,00 138,00
21 Шпаклівка Фініш міш 2 150,00 300,00
22 Штукатурка МР-75 міш 9 160,00 1440,00
23 ЦПС міш 1 85,00 85,00
24 Сітка затирочна шт 15 4,00 60,00
25 Стрічка малярна 38мм*40м шт 2 32,00 64,00
26 Бита ПШ-2 шт 1 20,00 20,00
27 Саморіз 75*(дер) шт 50 0,50 25,00
28 Саморіз 355* шт 600 0,35 210,00
29 Пробка шт 600 0,20 120,00
30 Саморіз 35* шт 100 0,25 25,00
31 Скоба 6мм уп 3 15,00 45,00
32 Рідкі цвяхи шт 2 55,00 110,00
33 Скелет. пістолет шт 1 45,00 45,00
34 Кисть флейцева шт 2 10,00 20,00
35 Міні валик шт 2 22,00 44,00
36 Фарба ПФ-115 світло-сіра б 2 138,00 276,00
37 Фарба ПФ-115 біла б 1 153,00 153,00
38 Фарба водоемульсійна 14кг б 3 388,00 1164,00
39 Вилка електор. шт 1 25,00 25,00
40 Розетка шт 1 35,00 35,00
41 Вимикач шт 1 35,00 35,00
42 Вимикач накладний шт 2 45,00 90,00
43 Паста для посуду шт 1 13,00 13,00
44 Мило 280гр шт 6 14,50 87,00
45 Рушники паперові 2шт уп 3 23,00 69,00
46 Папір туалетний шт 3 5,00 15,00
47 Губки кухонні 6шт уп 5 13,40 67,00
48 Засіб вибілюючий шт 2 12,00 24,00
49 Пакети для сміття 50шт шт 6 16,50 99,00
50 Засіб чистящий Доместос шт 1 36,00 36,00
51 Пакет для сміття 20шт шт 3 13,00 39,00
52 Засіб миючий для посуду0,5 кг шт 8 17,50 140,00
53 Засіб чистящий 0,5кг шт 6 15,50 93,00

Січень 2020 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Телевізор Bravis шт 1 4200,00 4200,00
2 Кріплення для телевізора шт 1 500,00 500,00
3 Подовжувач шт 1 270,00 270,00
4 Дошка 1-поверх. 2400*1000 шт 1 2145,00 2145,00
5 Дошка 5-поверх. 4000*1000 шт 1 3821,00 3821,00
6 Дошка 5-поверх. 3000*1000 шт 1 2946,00 2946,00
7 Дошка 1-поверх. 2000*1000 шт 2 1805,00 3610,00
8 Набір маркерний шт 1 165,00 165,00
9 Набір магнітів шт 5 1,00 5,00
10 Костюм (купальник+спідниця) шт 10 200,00 2000,00
11 Стенд «Сиди і пиши» шт 1 330,00 330,00
12 Стенд «стіна слів» шт 1 160,00 160,00
13 Стенд «Абетка» шт 1 310,00 310,00
14 Стенд «Мовна скарбничка» шт 1 750,00 750,00
15 Стенд «Таблиця множення» шт 1 330,00 330,00
16 Стенд «Математична скарбничка» шт 1 750,00 750,00
17 Стенд «Школа- осередок освіти» шт 1 170,00 170,00
18 Фарба для заправки катріджа шт 2 140,00 280,00
19 Новорічні прикраси уп 2 105,00 210,00
20 Новорічна зірка (полістерол) шт 1 170,00 170,00
21 Петлі 130/4 шт 2 35,00 70,00
22 Міксер шт 1 60,00 60,00
23 Терка шт 1 30,00 30,00
24 Сітка абразивна шт 12 4,00 48,00
25 Венталяційна сітка 200*300 шт 1 65,00 65,00
26 Венталяційна сітка 300*300 шт 3 75,00 225,00
27 Рідкі цвяхи туба 1 55,00 55,00
28 Ніж з фіксатором шт 2 19,00 38,00
29 Фарба водоемульсійна бан 1 378,00 378,00
30 Світильник світлодіодний шт 3 120,00 360,00
31 Провод 2*1,5 м 13 9,00 117,00
32 Провод 2,5*1,5 м 2,5 16,00 40,00
33 Розетка шт 1 45,00 45,00
34 Вимикач шт 1 40,00 40,00
35 Кабель канал шт 1 15,00 15,00
36 Штукатурка міш 5 160,00 800,00
37 ЦПС міш 1 85,00 85,00
38 Грунтовка 5л бан 1 180,00 180,00
39 Серпянка 20м рулон 1 25,00 25,00
40 Перфокутник 3м шт 7 15,00 105,00
41 Труба 57*4 м.п. 6 145,00 870,00
42 Відвід 57*3 шт 4 110,00 440,00
43 Труба 32 м.п. 6 65,00 390,00
44 Кутник 32*45 шт 8 12,00 96,00
45 Кутник 32*90 шт 3 10,00 30,00
46 МРВ-32*1 шт 4 110,00 440,00
47 Кран американка 20 шт 4 130,00 520,00
48 Трійник 20 шт 4 6,00 24,00
49 Перехід 32*20 шт 4 8,00 32,00
50 Коло 180 шт 1 18,00 18,00
51 Коло 125 шт 1 10,00 10,00
52 Електроди 3кг уп 1 230,00 230,00
53 Пакля уп 1 10,00 10,00
54 Герметик шт 1 45,00 45,00
55 Радіатори шт 2 800,00 1600,00
56 Пакети для сміття 35л уп 10 10,00 100,00
57 Гала порошок 500гр шт 5 14,00 70,00
58 Гала рідка 500мл шт 12 13,00 156,00
59 Губка кухонна 6 шт уп 4 13,00 52,00
60 Мило 280гр шт 6 14,00 84,00
61 Папір туалетний уп 5 5,00 25,00
Рушники паперові 2шт уп 3 23,00 69,00
Паста дл чищення 400гр шт 1 12,00 12,00
Гала порошок 0,5кг шт 5 14,00 70,00
Засіб д/миття посуду Гала 5л шт 1 193,00 193,00
Серветки уп 5 5,00 25,00

Грудень 2019 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
Ноутбук ASUS шт 1 4000,00 4000,00
Світильник світлодіодний шт 1 115,00 115,00
Папір А4 уп 5 90,00 450,00
Плівка для ламінатора уп 2 215,00 430,00
Фарба для заправки катріджа шт 4 140,000 560,00
Фарба для кольорового прінтера шт 3 115,00 345,00
Кабель USB шт 1 90,00 90,00
Набір прикрас шт 1 116,00 116,00
Клей для шпалер шт 4 25,00 100,00
Грамбокса шт 2 50,00 100,00
Рулетка 3 м шт 1 30,00 30,00
Пісок міш 3 20,00 60,00
Макловиця шт 1 35,00 35,00
Решітка вентиляційна шт 2 55,00 110,00
Бита на шуруповерт шт 1 5,00 5,00
Круг по металу шт 1 65,00 65,00
Круг шт 5 16,00 80,00
Фарба ПФ 115 біла 2,8кг шт 1 150,00 150,00
Кабель м 5 9,00 45,00
Кріплення для гіпсокартону уп 2 39,00 78,00
Валик 30/180 шт 1 25,00 25,00
Серпянка 10 м шт 1 25,00 25,00
Гипсокартон лист 4 150,00 600,00
Грунтовка 2л банка 3 90,00 270,00
Штукатурка МР-75 міш 6 160,00 960,00
ЦПС міш 3 85,00 255,00
Фініш міш 2 150,00 300,00
Пакети для сміття 35л уп 10 10,00 100,00
Гала порошок 500гр шт 5 14,00 70,00
Гала рідка 500мл шт 12 13,00 156,00
Губка кухонна 6 шт уп 4 13,00 52,00
Мило 280гр шт 6 14,00 84,00
Папір туалетний уп 5 5,00 25,00
Рушники паперові 2шт уп 3 23,00 69,00
Паста дл чищення 400гр шт 1 12,00 12,00
Гала порошок 0,5кг шт 5 14,00 70,00
Засіб д/миття посуду Гала 5л шт 1 193,00 193,00
Серветки уп 5 5,00 25,00

Листопад 2019 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
Ролети шт 9 220,00 1980,00
Шафа офісна шт 3 1500,00 4500,00
Шафа офісна шт 1 600,00 600,00
Граблі віялові шт 10 100,00 1000,00
Папір А4500арк. шт 5 87,00 435,00
Фарба для заправки картриджа шт 3 120,00 360,00
Фарба для заправки картриджа шт 1 90,00 90,00
Банер 2*4 шт 2 2100,00 4200,00
Класний журнал шт 1 90,00 90,00
Полотно по металу шт 4 24,00 96,00
Лінійка металева шт 1 16,00 16,00
Гранбукса шт 2 40,00 80,00
Вилка шт 1 15,00 15,00
Колодка на переноску шт 1 40,00 40,00
Лампочка 36/60 шт 4 10,00 40,00
Ключ для дрелі шт 1 25,00 25,00
Полотно двірне шт 1 389,00 389,00
Стійка коробки 28/70/205 шт 2 64,00 128,00
Ручка дверна шт 1 85,00 85,00
Завіса шт 1 83,00 83,00
Поріг двірний шт 1 44,00 44,00
Міксер шт 1 20,00 20,00
Піна монтажна шт 1 85,00 85,00
Прожектор шт 1 125,00 125,00
Світильник 18 Вт шт 2 170,00 340,00
Гіпсокартон шт 2 160,00 320,00
Кріплення 100 шт уп 1 25,00 25,00
Кутник для гіпсокартону шт 4 3,00 12,00
Сітка затирочна шт 10 4,00 40,00
Кутник перфорований шт 25 16,00 400,00
ЦПС міш 1 75,00 75,00
Шпаклівка Фініш міш 3 160,00 480,00
КБП 25/3/4 шт 8 100,00 800,00
Набір 3/4 шт 4 85,00 340,00
Гачки шт 12 20,00 240,00
МРВ 25/3/4 шт 4 30,00 120,00
МРН 25/3/4 шт 2 30,00 60,00
Кутник 25 шт 2 7,00 14,00
М32/25 шт 4 6,00 24,00
Кутник 25/90 шт 10 5,50 55,00
Кутник 32/90 шт 7 10,00 70,00
Ф25 базальт шт 4 35,00 140,00
Ф32 базальт шт 6 50,00 300,00
Хомут шт 2 15,00 30,00
Б/М 500/80 шт 30 125,00 3750,00
Пакети для сміття 35л шт 8 10,00 80,00
Гала порошок 500гр шт 5 14,00 70,00
Гала рідка 500мл шт 10 13,00 130,00
Губка кухонна 6 шт уп 3 10,00 30,00
Мило 280гр шт 6 14,00 84,00
Папір туалетний шт 5 5,00 25,00
Рушники паперові 2шт кп 2 18,00 36,00
Паста дл чищення 400гр шт 1 12,00 12,00

Жовтень 2019 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Жалюзі вертикальні шт 4 1475,00 5900,00
2 Фарбопульт «FORTE» шт 1 1300,00 1300,00
3 Монітор 19 шт 1 1100,00 1100,00
4 Москітні сітки шт 8 162,50 1300,00
5 Москітні сітки шт 31 150,00 4650,00
6 Москітні сітки шт 2 200,00 400,00
7 Ручки для вікон шт 10 50,00 500,00
8 Фарба для заправки картриджів шт 6 140,00 840,00
9 Фарба для заправки картриджів та відновлення картриджа шт 1 370,00 370,00
10 Щоденники шкільні шт 443 27,00 11961,00
11 Папір А4 уп 5 90,00 450,00
12 Папір офісний А4 уп 1 109,00 109,00
13 Друкована продукція шт 1 173,00 173,00
14 Зошит А4 шт 1 55,00 55,00
15 Клей шт 1 10,00 10,00
16 Ручка учнівська шт 1 5,00 5,00
17 Олівець шт 1 4,00 4,00
18 Папір А4 кольоровий шт 34 1,00 34,00
19 Зошит А5 шт 4 36,00 144,00
20 Відро шт 1 38,00 38,00
21 Штапик шт 55 5,20 286,00
22 Цвяхи блістер 200гр уп 1 13,00 13,00
23 Скло 4мм м2 16,044 250,00 4011,00
24 Серветки шт 10 2,30 23,00
25 Шланг 60мм шт 2 65,00 130,00
26 Лампочка 60 Ватт шт 1 20,00 20,00
27 Ревізійний люк шт 1 50,00 50,00
28 Саморіз 100шт уп 1 27,00 27,00
29 Кріплення для кабель-каналу 100шт уп 1 35,00 35,00
30 Круг D 25 шт 5 15,00 75,00
31 Шпатель 80 мм шт 1 13,00 13,00
32 Розетка накладна шт 2 50,00 100,00
33 Ізолєнта шт 2 15,00 30,00
34 Антисептик 1л шт 2 30,00 60,00
35 Решітка вентиляційна шт 1 75,00 75,00
36 Силікон шт 1 65,00 65,00
37 Кельма шт 1 60,00 60,00
38 Пробка автомат 16А шт 1 65,00 65,00
39 Кабель 2*1,5 м 45 10,00 450,00
40 Кабель-канал м 22 15,00 330,00
41 Вимикач подвійний шт 2 65,00 130,00
42 Розподільча коробка шт 6 15,00 90,00
43 Світильник світлодіодний ЛЕД шт 8 115,00 920,00
44 Пензлик шт 7 6,00 42,00
45 Гіпсокартон вологостійкий шт 1 150,00 150,00
46 Саморіз 25мм 100шт уп 1 13,00 13,00
47 Кутник перфорований шт 2 10,00 20,00
48 Шпатель гумовий шт 1 8,00 8,00
49 Стрічка малярна шт 2 27,00 54,00
50 Грунтовка 1л бан 3 65,00 195,00
51 Грунтовка 5л бан 2 190,00 380,00
52 МР-75 «Кнауф» 30кг міш 5 160,00 800,00
53 ЦПС 25кг міш 1 70,00 70,00
54 Финиш 25кг міш 3 150,00 450,00
55 Фарба водоемульсійна 14кг бан 1 330,00 330,00
56 Сітка затирочна шт 5 4,00 20,00
57 Рукавиці робочі шт 12 7,00 84,00
58 Засіб миючий 0,5л шт 14 15,00 210,00
59 Порошок для чищення 0,5кг шт 5 15,00 75,00
60 Губки кухонні 6шт уп 2 13,00 26,00
61 Пакети для сміття 20шт уп 5 13,00 65,00
62 Пакети для сміття 50шт уп 5 15,00 75,00
63 Мило 0,65г шт 10 3,70 37,00
64 Рушники паперові 2шт уп 2 15,00 30,00
65 Шкребок металевий 2шт уп 1 9,00 9,00
ВСЬОГО 39544грн.

Вересень 2019 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Стінка меблева шт 1 11875,00 11875,00
2 Дошка 900х700 шт 1 790,00 790,00
3 Екран для проектора шт 1 1841,00 1841,00
4 Килим гумовий шт 2 240,00 480,00
5 Банер презентаційний шт 1 1900,00 1900,00
6 Кріплення банера шт 1 850,00 850,00
7 Фарба для заправки картриджа шт 4 140,00 560,00
8 Фарба для заправки картриджа шт 1 180,00 180,00
9 Папір А4 уп 5 81,00 405,00
10 Клеячий олівець шт 2 20,50 41,00
11 Ручка кулькова шт 4 2,00 8,00
12 Папір А4 кольоровий (100 шт) уп 1 70,00 70,00
13 Особова справа шт 5 40,00 200,00
14 Дзвінок двірний (для інвалідів) шт 1 125,00 125,00
15 МДФ панель шт 27 77,00 2079,00
16 Стартова смуга м 9 8,00 72,00
17 Дюбель 6х40 (25 шт) шт 4 5,50 22,00
18 Саморіз по дереву (50 шт) шт 2 9,00 18,00
19 Заглушка (50 шт) шт 2 5,00 10,00
20 Прес-шайба (100 шт) уп 1 25,00 25,00
21 МДФ панель шт 3 52,00 156,00
22 Шуруп 6х80 уп 2 2,00 4,00
23 МДФ панель шт 1 270,00 270,00
24 «Соліклор» (деззасіб) 1 кг уп 1 450,00 450,00
25 Шпаклівка 10 кг мішок 1 125,00 125,00
26 Шпалери рулон 2 400,00 800,00
27 Клей для шпалер шт 1 80,00 80,00
28 Таблиця «Космос» шт 1 75,00 75,00
29 Таблиця «Склад числа» шт 1 90,00 90,00
30 Вазон для квітів шт 5 25,00 125,00
31 Пензель шт 1 11,00 11,00
32 Фарба водоем фасадна 17 кг шт 2 988,00 1976,00
33 Фарба водоем 10 кг шт 3 195,00 585,00
34 ЦПС 1:3 мішок 15 65,00 975,00
35 ЦПС 1:3 мішок 7 70,00 490,00
36 Шпаклівка мішок 1 140,00 140,00
37 Грунтовка 5 л банка 2 185,00 370,00
38 Грунтовка 2 л банка 1 90,00 90,00
39 Цемент 25 кг мішок 2 80,00 160,00
40 Цемент 50 кг мішок 2 175,00 350,00
41 Барвник шт 52 35,00 1820,00
42 Пензлик шт 8 5,00 40,00
43 Пензлик шт 1 20,00 20,00
44 Шпатель шт 1 20,00 20,00
45 Пластифікатор 1л банка 2 60,00 120,00
46 Сітка кладочна м 2 40,00 80,00
47 Пісок 40 кг мішок 10 17,00 170,00
48 Гравій мішок 4 40,00 160,00
49 Кутник декоративний м 4 50,00 200,00
50 Бензин л 10 26,00 260,00
51 Ліска на бензокосу уп 2 45,00 90,00
52 Свічка на бензокосу шт 1 60,00 60,00
53 МРН 25х3/4 шт 5 30,00 150,00
54 МРВ 25х3/4 шт 5 30,00 150,00
55 Американка 3/4 шт 7 75,00 525,00
56 Труба 25 м 4 50,00 200,00
57 Перехід 1/2х3/4 шт 2 15,00 30,00
58 Американка 75 шт 1 45,00 45,00
59 Болти 12 шт 10 8,00 80,00
60 Гайка 12 шт 10 2,00 20,00
61 Кола 125 шт 2 10,00 20,00
62 Згони 3/4 шт 1 20,00 20,00
63 Кран – американка 1/2 шт 1 60,00 60,00
64 Б/М 500/80 шт 60 135,00 8100,00
65 КБП 25/3/4 шт 12 110,00 1320,00
66 Кутник 25 / 90 шт 16 6,50 104,00
67 Набір 3/4 шт 6 100,00 600,00
68 Кутник 25/45 шт 24 7,5 180,00
69 МРН 25/3/4 шт 9 35,00 315,00
70 МРВ 25/3/4 шт 5 35,00 175,00
71 Ніпель 1/2/3/4 шт 4 25,00 100,00
72 Гачки шт 18 20,00 360,00
73 Американка 3/4 шт 1 95,00 95,00
74 Діаметр 25 Базальт шт 18 40,00 720,00
75 М 25 шт 6 5,00 30,00
76 Графітова змазка шт 1 50,00 50,00
77 Прокладка біконітова шт 6 28,00 168,00
78 Американка 3/4 шт 6 58,00 348,00
79 Перехідник 1/2х3/4 шт 2 57,00 114,00
80 Перехідник 1/4х3/4 шт 2 50,00 100,00
81 Рукавиці робочі шт 12 7,00 84,00
82 Клей для шпалер шт 1 60,00 60,00
83 Уайтспіріт 1л шт 5 22,00 110,00
84 Валик шт 3 20,00 60,00
85 Б/М 500х80 шт 40 120,00 4800,00
86 Набір 3/4 шт 2 70,00 140,00
87 Набір 1/2 шт 2 70,00 140,00
88 Кріплення шт 16 7,00 112,00
89 Кутник 20х45 шт 8 7,00 56,00
90 Кутник 24х45 шт 8 7,00 56,00
91 Кутник 20х90 шт 4 14,00 56,00
92 Кутник 25х90 шт 4 14,00 56,00
93 Кріплення американка-гайка 20 шт 4 100,00 400,00
94 Кріплення американка-гайка 25 шт 4 110,00 440,00
95 МРН 20х1/2 шт 4 30,00 120,00
96 МРН 25х3/4 шт 4 35,00 140,00
97 Льон 2 косички шт 2 5,00 10,00
98 Кріплення хомут 1/2 шт 8 12,00 96,00
99 Труба 20 п.м 6 30,00 180,00
100 Труба 25 п.м 6 33,00 198,00
101 Фарба жовто-коричнева 2,8 л шт 26 135,00 3510,00
102 Фарба біла 2,8 л шт 16 165,00 2640,00
103 Фарба червоно-коричнева 2, 8 л шт 2 135,00 270,00
104 Фарба бежева 2,8 л шт 4 135,00 540,00
105 Фарба світло-сіра 2,8 л шт 5 135,00 675,00
106Фарба темно-сіра 2,8 л шт 1 135,00 135,00
107 Фарба чорна 2,8 л шт 1 135,00 135,00
108 Фарба жовта 2,8 л шт 1 155,00 155,00
109 Фарба синя 2,8 л шт 1 145,00 145,00
110 Емаль морська 2, 8 л шт 1 135,00 135,00
111 Емаль голуба 1 л шт 1 50,00 50,00
112 Валик шт 4 25,00 100,00
113 Самоклейка м 1 80,00 80,00
114 Сітка москітна м 2 40,00 80,00
115 Вентиль на кран шт 1 50,00 50,00
116 Кабель м 2 10,00 20,00
117 Рідкі цвяхи туба 2 44,00 88,00
118 Ізолента шт 3 30,00 90,00
119 Вимикач шт 1 45,00 45,00
120 Сітка затирочна шт 8 4,00 32,00
121 Наждак м 1 15,00 15,00
122 Викрутка шт 2 30,00 60,00
123 Гвинт 5х20 шт 16 1,00 16,00
124 Гайка М5 шт 16 0,5 8,00
125 Гала рідка 0,5 л шт 15 15,00 225,00
126 Гала порошок 0,5 кг шт 10 14,00 140,00
127 Губки кухонні 6 шт уп 5 13,00 65,00
128 Шкребок пластмасовий шт 10 8,00 80,00
129 Папір туалетний шт 5 5,00 25,00
130 Мило туалетне 280 г шт 7 14,00 98,00
131 Пакети для сміття 20 шт шт 7 13,00 91,00
132 Пакети для сміття 50 шт шт 7 17,00 119,00
133 Мило рідке 1 л шт 1 35,00 35,00
134 Серветки бавовняні 5 шт уп 3 18,00 54,00
135 Гала рідка 5 л шт 1 140,00 140,00
136 Гала порошок 0,5 кг шт 5 15,00 75,00
137 Серветки шт 5 5,00 25,00
138 Засіб для миття вікон шт 5 15,00 75,00
139 Рушники паперові 2 шт шт 4 23,00 92,00
140 Засіб миючий «Сантрі» 1л шт 1 21,00 21,00
ВСЬОГО63840 грн
з 1 вересня 2018 року по 1 червня 2019 року по централізованій бухгалтерії районного Управління освіти опрубутковано по школі матеріальних цінностей на суму 269 643 грн.

Адміністрація закладу освіти щиро дякує батькам
за надану допомогу щодо поліпшення матеріальної бази
і проведення ремонтних робіт в школі
упродовж 2018/2019 навчального року

Кiлькiсть переглядiв: 345