ПАМ’ЯТКА
батькам, які планують здійснити благодійний внесок
до закладу освіти

1. Благодійна діяльність регламентується законодавчими актами та нормативними документами (перелік додається).
2. Благодійні внески можуть бути виключно добровільними! Допомагати закладу освіти чи ні – це Ваше особисте рішення. Ніхто не може контролювати здійснення Вами благодійної допомоги.
3. Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками закладу освіти, окрім бухгалтера у закладах освіти, що ведуть самостійний бухгалтерський облік.
4. Переказ благодійних внесків Ви можете здійснити на спеціальний розрахунковий рахунок закладу освіти, що розміщений на інформаційному стенді та на сайті закладу освіти, через каси банку, інтернет-банкінг, платіжні системи тощо. У будь-якому обраному Вами варіанті обов’язковим є відповідне оформлення у бухгалтерському обліку.
5. Якщо благодійний внесок робиться у грошовій формі слід зазначати цілі, на які внесок призначається (обговорений на засіданні Ради закладу освіти трирічний план розвитку матеріально-технічної бази закладу освіти розміщений на сайті закладу освіти). Якщо благодійник не вказує цілі, то керівник закладу освіти може направити благодійні кошти на першочергові потреби, пов’язані виключно з основною діяльністю.
6. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних внесків, у тому числі шляхом отримання інформації на письмовий запит, участі в загальних зборах батьків, де вирішуються питання надання благодійної допомоги та/чи заслуховується звіт батьківського комітету (ради) про використання благодійної допомоги. Ви можете вимагати позачергові звіти батьківських комітетів (рад) про використання благодійної допомоги.
7. Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків.
8.Щомісячний звіт адміністрації закладу освіти щодо залучення та використання благодійних внесків у рекомендованій Департаментом освіти формі повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді закладу освіти.
9. Ви маєте знати про обов’язковість щорічного звітування керівника закладу освіти на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.
10. У разі примусового збору коштів, фактів дискримінації дітей або порушення вимог діючого законодавства України Ви завжди можете звернутися за Телефонами Довіри до Департаменту освіти Харківської міської ради (725-25-01), громадських приймалень депутатів Харківської міської ради 7 скликання (номери телефонів розміщені на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету http://www.city.kharkov.ua або управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради.

Шевченківський район 340-31-43
Новобаварський район 734-94-30
Слобідський район 737-23-14
Основ’янський район 725-27-91
Холодногірський район 712-34-27
Немишлянський район 392-02-41
Київський район 725-24-86
Індустріальний район 93-41-35
Московський район 68-54-90

Перелік нормативних документів

Конституція України, Цивільний кодекс України, Бюджетний кодекс України

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ''Про благодійну діяльність та благодійні організації''

Постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 ''Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування''; від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»

Накази Міністерства фінансів України від 25.09.2015 №840 «Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій збухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»; від 12.10.2010 №1202 «Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) вдержавному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»; від 26.06.2013 №611 «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»;

Листи Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 «Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків»; від 05.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків»; від 28.11.2013 № 1/9-848«Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1/9-289 "" 09.04.2012 №1/9-272 ''Щодо благодійних внесків ''

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11 №1/9-289 ''Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків''

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.10.2011 №1/11-9472 ''Щодо збору коштів з батьків''

Положення про Раду Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 71 Харківської міської ради Харківської області

Положення про батьківський комітет закладу та батьківські комітети класів ХЗОШ № 71

Роз’яснення щодо інструментів благодійності

Види благодійної діяльності

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:
— 1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
— 2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
— 3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
— 4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
— 5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
— 6) публічний збір благодійних пожертв;
— 7) управління благодійними ендавментами;
— 8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
— 9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Стаття 5.Закону України
«Про благодійну діяльність
та благодійні організації»

Банківський ендавмент. «Ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач (бенефіціар) не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.

Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Платіжна система не є фінансовим агентом, тому всі фінансові дані щодо платіжних реквізитів карток вводяться виключно на стороні банків, що є найкращою гарантією безпеки платіжних даних. Для передачі всіх інших даних використовується шифрований протокол SSL.

Розрахунковий рахунок для спонсорської та благодійної допомоги

Для представників громадськості та батьків, які бажають надати спонсорську та благодійну допомогу, повідомляємо номер спецрахунку:

МФО банка 851011
код ЄДРПОУ 02146328
розрахунковий рахунок № 31558332126558
в ГУДКСУ у Харківській області
призначення платежу: для ЗНЗ № 71

Січень 2018 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1.Монітор 17” (3х4) шт. 5 650,00 3250,00
2. Монітор 17” (3х4) шт. 1 400,00 400,00
3. Шнур VGA шт. 6 30,00 180,00
4. Шнур Power шт. 6 20,00 120,00
5. Комп’ютер б/у P4 3GHz/1.5Gb/40Gb/17” шт. 1 300,00 300,00
6. Двері дерев’яні шт. 1 1000,00 1000,00
7. Мат для спортзали шт. 1 400,00 400,00
8. Гранбукса шт. 1 45,00 45,00
9. Заглушка пластик Æ100 шт. 1 20,00 20,00
10. Валик для фарбування шт. 5 5,00 25,00
11. Валик для фарбування шт. 2 7,00 14,00
12. Валик для фарбування шт. 5 10,00 50,00
13. Валик для фарбування шт. 2 20,00 40,00
14. Кисть для фарбування шт. 2 8,00 16,00
15. Фарба ПФ-115 бежева 2,8 кг шт. 1 120,00 120,00
16. Зошит канцелярський А4 шт. 1 15,00 15,00
17. Фарба для заправки картриджів шт. 1 119,00 119,00
18. Фарба для заправки картриджів шт. 2 100,00 200,00
19. Лампочка СВК 12W шт. 1 145,00 145,00
20. Лампочка 36W шт. 3 10,00 30,00
21. Пружина шт. 2 30,00 60,00
22. Желоб R50 шт. 8 35,00 280,0
23. Труба метал. Æ100 шт. 5 65,00 325,00
24. Кут 90о шт. 3 65,00 195,00
25. Кут 135о шт. 1 65,00 65,00
26. Кронштейн шт. 9 15,00 135,00
27. Хомут шт. 6 25,00 150,00
28. Заглушка метал. шт. 1 30,00 30,00
29. Скоби 8мм 100шт. уп. 1 14,50 14,50
30. Фризи 2м шт. 2 10,00 20,00
31. Саморізи 16мм 50 шт. уп. 1 9,00 9,00
32. Замок врізний шт. 1 180,00 180,00
33. Замок врізний шт. 2 200,00 400,00
34. Пісок 20кг шт. 4 15,00 60,00
35. Пісчано-соляна суміш 25кг шт. 2 35,00 70,00
36. Мило туалетне 70г шт. 15 3,50 52,50
37. Пакети для сміття 50шт. шт. 6 10,50 63,00
38. Пакети для сміття 20шт. шт. 2 12,50 25,00
39. Губки кухонні 6шт. шт. 3 12,00 36,00
40. Шкребок металевий шт. 5 4,00 20,00
41. Рушники паперові шт. 2 25,50 51,00
42. Папір туалетний шт. 2 5,00 10,00
43. Порошок для чищення GALA 0,5 кг шт. 4 14,50 58,00
44. Засіб миючий GALA 0,5 кг шт. 10 15,50 155,00
45. Засіб для миття посуду GALA 5л шт. 1 140,00 140,00
46. Серветки шт. 5 5,00 25,00
Всього: 9118,00 грн.

Грудень 2017 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Стінка меблева б/у шт. 1 2000,00 2000,00
2. Тумба б/у шт. 2 300,00 600,00
3. Шафа для одягу б/у шт. 1 200,00 200,00
4. Комп’ютерний стіл шт. 1 2000,00 2000,00
5. Комп’ютерний стіл шт. 1 800,00 800,00
6. Світильник «Містраль» шт. 16 200,00 3200,00
7. Фарба для заправки картриджів шт. 1 100,00 100,00
8. Фарба для заправки кольорового принтера шт. 3 110,00 330,00
9. Мишка комп’ютерна провідна шт. 2 110,00 220,00
10. Папір офісний А4 500 арк. шт. 10 93,00 930,00
11. Файл глянцевий А4 уп. 1 30,00 30,00
12. Доводчик шт. 1 650,00 650,00
13. Ліхтар шт. 1 110,00 110,00
14. Відро пластмасове шт. 3 30,00 90,00
15. Гофра м 1,5 40,00 60,00
16. Сіфон шт. 1 80,00 80,00
17. Прокладка для унітаза шт. 2 15,00 30,00
18. Резинки для умивальника шт. 2 15,00 30,00
19 Раструб шт. 1 35,00 35,00
20. Силікон шт. 1 60,00 60,00
21. Клей Момент шт. 1 20,00 20,00
22. Фарба водоемульсійна 1,1кг шт. 1 40,00 40,00
23. Розчинник 1л шт. 1 13,00 13,00
24. Шуруп Æ16 шт. 3 2,00 6,00
25. Круг обрізний шт. 1 10,00 10,00
26. Комплект (берет, галстук, кокарда) для учнів-миротворців шт. 16 175,00 2800,00
27. МРВ 32х1 шт. 1 57,00 57,00
28. Муфта Æ32 шт. 1 48,00 48,00
29. Перехідник 32х25 шт. 1 15,00 15,00
30. Лопата металева для чищення снігу шт. 1 200,00 200,00
31. Губки кухонні 6 шт. шт. 2 10,00 20,00
32. Рушники паперові 2 шт. шт. 2 16,00 32,00
33. Пакети для сміття 50 шт. уп. 5 12,00 60,00
34. Засіб для миття посуду 5л шт. 1 140,00 140,00
35. Серветки шт. 5 5,00 25,00
Всього: 15041,00 грн.

Листопад 2017 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Кран ГГ 1” шт. 2 165,00 330,00
2. Кран ГГ 1/2” шт. 3 65,00 195,00
3. Перехід 1х3/4” шт. 1 20,00 20,00
4. Перехід 1х3/4” шт. 2 25,00 50,00
5. Різьба 1” шт. 2 15,00 30,00
6. Різьба 1/2” шт. 3 8,00 24,00
7. Американка 1” шт. 2 90,00 180,00
8. Американка 3/4” шт. 1 80,00 80,00
9. Американка 1/2” шт. 2 60,00 120,00
10. Коло 125 шт. 1 10,00 10,00
11. МРИ 25х3/4” шт. 5 56,00 280,00
12. МРИ 20х1/2” шт. 2 48,00 96,00
13. Кут 25х3/4” шт. 1 50,00 50,00
14. Трійник 25х20 шт. 1 18,00 18,00
15. Кут 25х90о шт. 2 5,00 10,00
16. МРВ 25х3/4” шт. 1 54,00 54,00
17. МРВ 32х1” шт. 3 63,00 189,00
18. МРН 32х1 шт. 1 85,00 85,00
19. Кут 32х90о шт. 1 8,00 8,00
20. Кут 32х45о шт. 2 8,00 16,00
21. Трійник 32х20 шт. 1 18,00 18,00
22. Труба 25ст. шт. 6 34,50 207,00
23. Труба 32ст. шт. 4 43,00 172,00
24. Клей для шпалер шт. 1 50,00 50,00
25. Стілець Каріна (тканина колір сірий) шт. 35 243,00 8505,00
26. Дошка 5-поверх. магн.-мелова 4000х1000 шт. 1 3250,00 3250,00
27. Папір офісний 500 арк. шт. 5 86,00 430,00
28. Шкребок металевий шт. 5 4,00 20,00
29. Губки кухонні 5+1 шт. уп. 3 14,00 42,00
30. Порошок для чищення Gala 0,5кг шт. 4 14,50 58,00
31. Засіб вибілюючий 1 кг шт. 1 7,00 7,00
32. Засіб миючий для посуду Gala 0,5кг шт. 10 15,40 154,00
33. Пакети для сміття 20 шт. уп. 5 10,00 50,00
34. Мило туалетне 70г шт. 20 3,40 68,00
Всього 14876,00 грн.

Жовтень 2017 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Труба Æ20 м 3 47,00 141,00
2 Пробки на батарею шт. 3 10,00 30,00
3 Відрізний круг на болгарку шт. 3 15,00 45,00
4 Муфта пластикова шт. 4 48,00 192,00
5 Американка шт. 2 60,00 120,00
6 Льон уп. 1 30,00 30,00
7 Кут стальний ¾ шт. 5 22,00 110,00
8 Труба ¾ м 3 47,00 141,00
9 Електроди уп. 1 50,00 50,00
10 Кути пластикові шт. 4 5,00 20,00
11 Пробка на чавунну батарею шт. 1 20,00 20,00
12 Згон шт. 1 15,00 15,00
13 Перехідник ¾ на ½ шт. 1 15,00 15,00
14 Саморізи 3,5х40 шт. 100 0,21 21,00
15 Кран 1/2 шт. 2 73,00 146,00
16 Шланга l-30 шт. 2 17,00 34,00
17 Рукавички господарчі пара 12 5,00 60,00
18 Фарба для заправки картриджів шт. 1 100,00 100,00
19 Фарба для заправки картриджів шт. 1 170,00 170,00
20 Папір офісний 500 л шт. 5 86,00 430,00
21 Скотч шт. 1 2,00 2,00
22 Маркер для дошки червоний шт. 1 13,00 13,00
23 Маркер для дошки чорний шт. 1 16,00 16,00
24 Губка для дошки магнітна шт. 1 18,00 18,00
25 Губки кухонні 6 шт. шт. 2 10,00 20,00
26 Рушники паперові 2 шт. шт. 2 16,00 32,00
27 Пакети для сміття 50 шт. уп. 5 12,00 60,00
28 Шкребок металевий шт. 5 4,00 20,00
29 Мило туалетне 70г шт. 20 3,50 70,00
Всього: 2141,00 грн.
№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 МДФ ПФХ панель дуб бразил. шт. 24 95,00 2280,00
2 Кут ПВХ шт. 8 40,00 320,00
3 Профіль ПВХ 20х20 шт. 1 25,00 25,00
4 Дюпель 6х40 мм 100 шт. уп. 1 19,00 19,00
5 Саморізи 45 мм 50 шт. уп. 2 10,00 20,00
6 Клей Момент 400г шт. 1 68,00 68,00
7 Проектор Aсer шт. 1 9990,00 9990,00
Всього: 12722,00 грн.
№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Віники шт. 5 35,00 175,00
2 Щітки шт. 3 50,00 150,00
3 Саморізи шт. 100 0,25 25,00
4 Лампа світодіодна шт. 1 65,00 65,00
5 Фарба для заправки картриджа Epson шт. 1 164,00 164,00
6 Фарба для заправки картриджа Epson шт. 1 117,00 117,00
7 Фарба для заправки картриджа шт. 2 100,00 200,00
8 Ключ для регулювання пластикових вікон шт. 1 15,00 15,00
9 Папір офісний 500 шт. шт. 5 72,00 360,00
10 Папка-куток пластикова А4 шт. 60 3,00 180,00
11 Коректор шт. 1 17,00 17,00
12 Фарба штемпельна шт. 1 30,00 30,00
13 Кнопки-цвяшки кольорові 36шт. уп. 1 8,00 8,00
14 Грамоти шт. 100 2,00 200,00
15 Порошок для чищення Gala 0,5кг шт. 5 14,00 70,00
16 Засіб миючий для посуду Gala 0,5кг шт. 6 15,50 93,00
17 Мило туалетне 70г шт. 5 3,40 17,00
18 Паста для чищення шт. 3 10,00 30,00
19 Рушники паперові 2 шт. уп. 3 15,00 45,00
20 Пакети для сміття 50 шт. уп. 5 11,00 55,00
21 Засіб для миття посуду 5л шт. 1 140,00 140,00
22 Серветки шт. 5 5,00 25,00
Всього: 2181,00 грн.

Вересень 2017 року

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Дошка 4х1 5-поверхн. з розкр. крейда (метал, проф.) шт. 1 3350,00 3350,00
2. Жалюзі 190х248 шт. 2 850,00 1700,00
3. Жалюзі 190х150 шт. 1 500,00 500,00
4. Дошка крейда 160х130 шт. 1 1400,00 1400,00
5. Пенал КШ-15 шт. 1 689,00 689,00
6. Стіл письмовий, 2-х тумбовий шт. 1 1755,00 1755,00
7. Стіл письмовий шт. 1 1870,00 1870,00
8. Стіл комп’ютерний шт. 1 850,00 850,00
9. Стіл комп’ютерний шт. 1 630,00 630,00
10. Ящики для карток шт. 2 75,00 150,00
11. Шкапа офісна шт. 2 2500,00 5000,00
12. Тумба шт. 1 1000,00 1000,00
13. Стіл кутовий шт. 2 800,00 1600,00
14. Стіл офісний шт. 2 700,00 1400,00
15. Стіл офісний шт. 2 500,00 1000,00
16. Стінка меблева шт. 1 1500,00 1500,00
17. Шпалери 1 м шт. 6 270,00 1620,00
18. Клей для шпалер шт. 2 70,00 140,00
19. Крейда кг 5 20,00 100,00
20. Стенди з карманами А4 шт. 4 90,00 360,00
21. Стенд «Розклад уроків» шт. 1 650,00 650,00
22. Вивіски «Вислів А.Ейнштейна» шт. 1 850,00 850,00
23. Парта «Моноліт» шт. 15 860,00 12900,00
24. Фарба для заправки картриджів шт. 3 100,00 300,00
25. Пластик білий 10 см кв.м 2 90,00 180,00
26. Профіль СД шт. 3 32,00 96,00
27. Фризи С40 2м шт. 4 10,00 40,00
28. Дюпель 6х40 шт. 4 4,00 16,00
29. Саморізи 13мм 50 шт. уп. 1 8,00 8,00
30. Саморізи 75мм 25 шт. уп. 1 9,00 9,00
Всього: 41663,00 грн.

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Каструля циліндрична 4 л шт. 1 130,00 130,00
2. Каструля циліндрична 9 л шт. 2 220,00 440,00
3. Таз 9л шт. 1 120,00 120,00
4. Каструля циліндрична 12 л шт. 1 270,00 270,00
5. Відро з кришкою шт. 1 150,00 150,00
6. Тарілка глибока шт. 35 10,00 350,00
7. Тарілка мілка шт. 70 8,00 560,00
8. Тарілка мілка шт. 35 7,00 245,00
9. Стакан Агата шт. 75 7,00 525,00
Всього: 2790,00 грн.
№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Труба PN 25 штабі м 22 45,50 1001,00
2. Крест 25х25х25х25 шт. 2 10,50 21,00
3. Муфта 25 шт. 7 4,50 31,50
4. Амеріканка 25В шт. 14 55,60 778,40
5. Коліно 25х45 шт. 2 3,50 7,00
6. Коліно 25х90 шт. 2 3,50 7,00
7. Пакля шт. 1 15,00 15,00
8. Перехід 1/1/2х3/4 лат. шт. 2 56,50 113,00
9. Перехід 1/1/4х3/4 лат. шт. 1 48,60 48,60
10. Кріплення 25 шт. 10 8,00 80,00
11. Муфта 3/4 лат. шт. 2 10,00 20,00
12. Муфтове з’єднання 3/4 шт. 3 35,00 105,00
13. Фарба спрей 200мл шт. 3 45,00 135,00
14. Прокладка біконітова d100 шт. 12 25,00 300,00
15. Прокладка біконітова d50 шт. 4 18,50 74,00
16. Круг обрізний 230 шт. 1 25,00 25,00
17. Шар. кран 3/4 шт. 2 95,00 190,00
18. Електроди d3 кг 1 65,00 65,00
19. Ніпель 3/4 лат. шт. 2 8,00 16,00
20. Сальникова набивка м 1 40,00 40,00
21. Графітна змазка 200г шт. 1 50,00 50,00
22. Тройник 25 шт. 2 5,00 10,00
23. Силікон сантехнічний шт. 1 38,50 38,50
24. Труба PN 25 м 20 45,50 910,00
25. Кут Æ 40 шт. 5 3,00 15,00
26. Шар. кран 3/4 шт. 2 75,00 150,00
27. Тройник 40х25 шт. 2 3,50 7,00
28. Перехід 40х20 шт. 5 30,00 150,00
29. Кріплення 25 шт. 10 8,00 80,00
30. Пластик білий шт. 13 35,40 460,20
31. Стартова смужка м 18 5,00 90,00
32. Зовнішній кут м 9 8,00 72,00
33. Лист профіль 2000х950 шт. 6 130,00 780,00
34. Саморіз пресшайба шт. 100 0,15 15,00
35. Скоби 10мм уп. 1 15,00 15,00
36. Саморіз 75мм уп. 3 9,00 27,00
37. Клей Момент для плитки 25кг шт. 1 136,00 136,00
38. Цемент 400 25кг шт. 1 50,00 50,00
39. Валик 30см шт. 2 30,00 60,00
40. Валик 20см шт. 3 15,00 45,00
41. Кисть для батареї шт. 3 16,00 48,00
42. Валик 25см шт. 6 18,00 108,00
43. Кисть шт. 3 8,00 24,00
44. Кисть шт. 3 15,00 45,00
45. Кисть шт. 10 6,00 60,00
46. Фарба коричнева 0,9 кг шт. 2 45,00 90,00
47. Колір шт. 1 15,00 15,00
48. Кисть залізна шт. 2 12,00 24,00
49. Уайспирит 1л шт. 2 20,00 40,00
50. Стрічка малярна шт. 4 10,00 40,00
51. Піддон для фарби шт. 3 14,00 42,00
52. Піддон для фарби шт. 2 12,00 24,00
53. Рукавички господарські шт. 10 6,00 60,00
54. Кант для шпалер шт. 7 13,00 91,00
55. Фарба бежева ПФ-115 2,8кг шт. 5 120,00 600,00
56. Шпалери 1м шт. 5 280,00 1400,00
57. Клей для шпалер шт. 2 60,00 120,00
58. Шпалери 0,53м шт. 3 100,00 300,00
59. Клей для шпалер шт. 1 60,00 60,00
Всього: 9424,00 грн.
№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Особова справа учня шт. 70 7,00 490,00
2. Табель навчальних досягнень учнів 1-4 кл. шт. 140 0,80 112,00
3. Табель навчальних досягнень учнів 5-11 кл. шт. 200 0,80 160,00
4. Щоденники для учнів 2-11 кл. шт. 400 26,00 10400,00
5. Журнал ГПД шт. 1 40,00 40,00
6. Журнал вхідної документації шт. 1 40,00 40,00
7. Журнал вихідної документації шт. 1 40,00 40,00
Всього: 11282,00 грн.
№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Шпаклівка KNAUF 30кг шт. 1 95,00 95,00
2. Цвяхи 2х40 уп. 1 10,00 10,00
3. Сітка абразивна шт. 3 11,00 33,00
4. Розетка 2-я шт. 1 33,00 33,00
5. Коробка для розетки шт. 1 2,00 2,00
6. Лампи КН шт. 3 47,00 141,00
7. Свічки Bosch шт. 2 66,00 132,00
8. Ліска армована 3м шт. 1 40,00 40,00
9. Бензин л 20 20,00 400,00
10. Масло 1л шт. 1 80,00 80,00
11. Розетки накладні шт. 3 35,00 105,00
12. Дюпель для гіпсу шт. 6 1,00 6,00
13. Саморіз шт. 50 0,30 15,00
14. Кут метал. коричневий 30х30 м 8 44,00 352,00
15. Кут білий пластик 30х30 м 4 10,00 40,00
16. Мастика (паста) кг 35 70,00 2450,00
17. Фарба для натирання підлоги кг 3 60,00 180,00
18. Фарба жовто-коричнева ПФ-115 2,8кг шт. 3 120,00 360,00
19. Фарба водоемульсійна 4,2кг шт. 1 90,00 90,00
20. Фарба сіра ПФ-115 шт. 1 120,00 120,00
21. Фарба черв.-кор. ПФ-115 шт. 2 120,00 240,00
22. Замок шт. 2 40,00 80,00
23. Клей для шпалер шт. 1 60,00 60,00
24. Порошок для чищення Gala 0,5кг шт. 5 14,00 70,00
25. Засіб миючий для посуду Gala 0,5кг шт. 6 15,50 93,00
26. Мило туалетне 70г шт. 10 3,40 34,00
27. Губки кухонні 6шт. уп. 2 10,50 21,00
28. Крем-мило 460мл шт. 2 10,00 20,00
29. Папір туалетний шт. 6 3,50 21,00
30. Рушники паперові 2 шт. уп. 3 15,00 45,00
31. Пакети для сміття 50 шт. уп. 5 11,00 55,00
32. Засіб для миття посуду 5л шт. 1 140,00 140,00
33. Серветки шт. 5 5,00 25,00
Всього: 5588,00 грн.

З вересня 2016 року по серпень 2017 року по централізованій бухгалтерії районного Управління освіти опрубутковано по школі матеріальних цінностей на суму 172 459,65 грн.

Адміністрація закладу освіти щиро дякує батькам
за надану допомогу щодо поліпшення матеріальної бази
і проведення ремонтних робіт в школі
упродовж 2016/2017 навчального року

Кiлькiсть переглядiв: 68

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.