Превентивне виховання учнів – пріоритетний напрям у виховному процесі

/Files/images/tijdn/tijdproflaktiki/9716_html_293ed0a7.png В центрі діяльності керівників шкіл, їх заступників, класних керівників, вихователів залишається превентивне виховання, яке спрямоване на реалізацію Конвенції превентивного виховання дітей і молоді. Доцільно проводити заходи економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного,освітнього, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямовані на формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків. Слід загострити увагу педагогів на важливості реалізації функцій превентивного виховання, а саме: діагностико-прогностичної, корекційно-реабілітаційної, освітньо-консультативної, організаційно-методичної. Позитивність превентивної роботи спостерігається тоді, коли в повній мірі здійснюється корекційно-реабілітаційна функція, яка ставить за мету узгодження виховного процесу з реальними умовами соціалізації дитини й пов’язана з втручанням у негативну ситуацію її розвитку на рівні знань, емоцій, поведінки, використання оптимальної коригувальної допомоги, перевиховання та подолання негативних проявів у поведінці налагодження стосунків для позитивного способу життя. І тому важливо створювати сприятливі умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної та іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, вихованню стійкості до негативних впливів. Робота у системі превентивного виховання у школі здійснюється з початку навчального року: у вересні-жовтні складено соціальний паспорт школи, проведено анкетування учнів щодо їх схильності до шкідливих звичок; проводяться практичним психологом корекційні заняття з дітьми девіантної поведінки, ці діти відвідуються вдома; психологом школи вивчаються емоційні стани першокласників під час уроків, міжособистісні відносини у класних колективах. Упродовж навчального року щомісяця в усіх класах проводиться цикл бесід з правового виховання та «Я обираю здоровий спосіб життя»; проведено Тиждень посиленої профілактики правопорушень (листопад), Тиждень правової культури (грудень). Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя, у школі діє система профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед школярів, створена рада профілактики правопорушень. Робота з превентивного виховання ведеться індивідуальна, групова і масова. Це і зустрічі з працівниками правоохоронних органів, і вивчення законодавства України. Найцікавішими є інтерактивні форми роботи, рольові ігри, конференції, круглі столи, диспути. У планах виховної роботи класних керівників сплановані бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, тематика батьківських зборів. Класні керівники щоденно ведуть облік відвідування учнями уроків, виясняють причину неявки. У школі ведеться журнал контролю: за допомогою рапортичок, які здають відповідальні учні кожного ранку, підраховується загальна кількість відсутніх з указанням причини пропуску. Старший черговий учитель разом з черговими учнями кожного ранку виявляють школярів, які запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважної причини. З цими учнями та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків. Виховна робота нашої школи передбачає кінцеву мету – виростити духовно багату, толерантну людину.

Нормативно-правові документи

1. Загальна декларація прав людини. Декларація ООН від 10.12.1948
2. Конвенція ООН про права дитини
3. Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
4. Конституція України
5. Кримінальний кодекс України
6. Закон України «Про загальну середню освіту» (із змінами)
7. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII 18 грудня 2012 Редакція від 16.10.2012
8. Закон України від 21.12.2010 № 2823-VI «Про внесення змін до Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»
9. Закон України від 05.03.2009 № 1065-VI "Про загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року"
10. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»
11. Указ Президента України № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року»
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України 17.08.2011 N 777-р "Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Всеукраїнського тижня права"
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 1911-р "Про схвалення концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року"
15. Лист МОН України від 06.06.2013 № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти»
16. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2013 №176 "Про затвердження плану заходів щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними"
17. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.02.13 № 1/9-96 "Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді"
18. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року"
19. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 № 827 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року"
20. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2011 № 292 «Про організацію інформаційно-профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми у 2011 році»
21. Лист Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 1/9-838 "Про рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення"
22. Наказ Міністерства освіти та науки України від 29.10.2010 № 1023 "Щодо профілактики злочинності та правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту"
23. Лист Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 № 1/9-623 "Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи"
24. План заходів з протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві на 2010-2012 роки
25. Наказ МВС, МОН, МОЗ України від 16.01.2004 № 5/34/24/11"Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення"
26. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 № 1312 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної компанії "Стоп - насильству!" на період до 2015 року"
27. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми"
28. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 "Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України"
29. Комплексна програма профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 17.02.2011 № 82-VI
30. Заходи Департаменту освіти Харківської міської ради,спрямовані на запобігання та профілактику злочинності серед учнів навчальних закладів міста Харкова на2011-2015 р.р.

Цикл бесід з правового виховання
(4-й тиждень кожного місяця)

1-4 класи:
Вересень – Світова книга прав дитини (на основі статей Конвенції ООН про права дитини).
Жовтень – Твої права та обов’язки в школі, громадських місцях, на вулиці.
Листопад – Навчаймося добра.
Грудень – Наші права – щасливе дитинство.
Січень – Поважати життя кожної людини.
Лютий – Будемо щасливі разом.
Березень – Я відповідаю за свої вчинки (права та обов’язки).
Квітень – Право дитини від усіх форм насильства.
Травень – Подорож у місто прав дитини (підсумкове заняття).

5-6 класи:
Вересень – Світова книга прав дитини (на основі статей Конвенції ООН про права дитини).
Жовтень – Твої права та обов’язки в школі, громадських місцях, на вулиці.
Листопад – Давай миритись.
Грудень – Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки.
Січень – Права дітей на особливу увагу.
Лютий – Держава – дім, а лад у ньому – закон.
Березень – Як держава захищає права дитини в сім’ї.
Квітень – Поведінка – дзеркало, в якому кожен показує свій вигляд.
Травень – Юні знавці права (підсумкове заняття).

7-8 класи:
Вересень – Світова книга прав дитини (на основі статей Конвенції ООН про права дитини).
Жовтень – Твої права та обов’язки в школі, громадських місцях, на вулиці.
Листопад – Поведінка – дзеркало, в якому кожен показує свій вигляд.
Грудень – Що таке правила і як вони виникають. Право. Що таке закон?
Січень – Що таке правопорушення? Їх види. Відповідальність за них.
Лютий – Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
Березень – Закон і ми.
Квітень – Правила та закони у твоєму житті.
Травень – Підліток і право (підсумкове заняття).

9-10 класи:
Вересень – Аналіз документів про права дітей (Загальна Декларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини, Конституція України, Сімейний кодекс України).
Жовтень – Твої права та обов’язки в школі, громадських місцях, на вулиці.
Листопад – Що таке права та свободи людини?
Грудень – Правомірна поведінка та правопорушення.
Січень – Адміністративні правопорушення та адміністративне покарання.
Лютий – Що таке злочин? Кримінальна відповідальність та кримінальне покарання. Особливості відповідальності неповнолітніх.
Березень – Обов’язки батьків і дітей. Коли права дітей в сім’ї порушуються.
Квітень – Право молоді на освіту, на працю.
Травень – Права, свободи та обов’язки громадян України (підсумкове заняття).
Кiлькiсть переглядiв: 1454