УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

.

Концепція учнівського самоврядування
«Шкільна рада»

/Files/images/samovryaduvannya/Емблема Шкільна рада.JPG /Files/images/эмблема школы.jpg
Сучасному суспільству потрібні енергійні, ініціативні працівники, які мають лідерські якості, здатні організувати соціально корисну діяльність, досягти життєвого успіху.
Сьогодні основна роль у розвитку економіки, науки, техніки, бізнесу, соціальної сфери належить тим, хто здатен управляти виробництвом, успішно займатися підприємницькою діяльністю, створювати нові знання.
На перше місце виходить уміння використовувати особистий досвід, знання під час вирішення складних життєвих і професійних завдань, уміння переконати і повести за собою людей, об'єднати і спрямувати їхній досвід на досягнення поставленої мети. Тож виникає необхідність у підготовці таких людей ще зі школи.
Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до участі в управлінні шкільними справами.

.

Метою самоврядування є:

- стимулювання вільного розкриття особистості;
- розвиток здібностей і талантів;
- виховання громадянина України.

.

Провідна ідея:

- всебічне виховання учнів через участь в органах учнівського самоврядування.

.

Завдання:

- виховання у дітей віри в себе, у свої сили;
- виховання самостійності, лідерських та організаційних навичок і вмінь;
- розвиток ділової ініціативи;
- формування громадянської активності;
- формування відповідальності, самостійної поведінки;
- формування потреби інтелектуального, духовного, культурного розвитку, здатності до самостійного творчого мислення;
- виховання поваги до суверенітету особистості учня;
- прищеплення учням любові до праці;
- виховання поваги до старших, турботи про молодших.


Відповідно до розробленої концепції
у школі створена модель учнівського самоврядування ХЗОШ №71
«Шкільна рада»

/Files/images/samovryaduvannya/mskobr.com.jpg


Загальні положення

1. Учень стає членом учнівського самоврядування з моменту вступу до школи.
2. Громадянство припиняється у разі переходу учня до іншої школи.
3. Шкільне самоврядування існує на принципах демократичного співуправління, творчого підходу до рішення питань шкільного життя, гласності.
4. Інтереси дитини, її всебічний розвиток, утвердження загальнолюдських цінностей визначають основний зміст, спрямованість діяльності шкільного самоврядування.
5. Рішення, які приймають органи шкільного самоврядування, є обов'язковим і виконуються учнівським та педагогічним колективом школи.


Організація виборів учнівського самоврядування

1. Вибори до органів шкільного самоврядування є вільними і відбуваються шляхом прямого таємного голосування на демократичній основ».

2. Всі школярі, починаючи з 5 класу, мають активне і пасивне виборче право (обирати та бути обраними). Забороняється обмеження виборчого права учнів залежно від результатів навчання.
3. Вибори проходять у кожному класі окремо.

4. Кількісний склад:
- 5-7 класи - по 1 представникові;
- 8-11 класи - по 2 представникові.

5. Відбір кандидатур для голосування проводиться відкрито у процесі загального обговорення. Кандидатів бажано висувати, орієнтуючись такими якостями, які повинні бути притаманними їм у певній мірі:
- впевненість у собі;
- уміння самоорганізуватися, організувати будь-яку справу, повести за собою;
- наполегливість у досягненні поставленої мети; почуття власної гідності;
- почуття справедливості;
- об'єктивність під час вирішення суперечливих питань;
- комунікабельність;
- готовність прийти на допомогу, захистити права людини;
- порядність у стосунках з оточуючими, повага до людей;
- уміння володіти собою.

6. Чергові вибори представників у парламент та відповідальних за напрями роботи проводяться на другому тижні вересня щорічно.

7. Вибори у 5-11-х класах проводяться на третьому тижні вересня нового навчального року.


Етапи формування шкільного самоврядування:

• формування Загальношкільних зборів шляхом рівного делегування обраних класними зборами представників;
• вироблення Загальношкільними зборами та оприлюднення порядку і норм проведення виборів органів самоврядування;
• формування виборчої комісії школи шляхом рівного делегування обраних класними зборами представників та її діяльність із підготовки виборів органів самоврядування;
• формування виборчої комісії школи шляхом рівного делегування обраних класними зборами представників та її діяльність із підготовки виборів;
• проведення виборів до Загальношкільної ради;
• проведення виборів Голови ДЮО «Шкільна рада»;
• формування інших органів учнівського самоврядування;
• озгортання повномасштабної діяльності самоврядування.


Напрями діяльності:

• Комісія із захисту прав дитини
• Комісія з інтелектуальних питань
• Комісія з екологічних питань
• Спортивно-оздоровча комісія
• Комісія дозвілля
• Комісія волонтерського руху
• Комісія духовного розвитку дитини

Презентація "Шкільної ради" ХЗОШ № 71
Кiлькiсть переглядiв: 1064