НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА,
на підставі якої працює орган учнівського самоврядування

.

Європейська хартія місцевого самоврядування;
Європейська хартія про участь молоді в муніципальному та регіональному житті;
Конвенція ООН про права дитини;
Конституція України (від 28.06.1996 N 254к/96вр);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про освіту" (від 04.06.1991.N1144-XII);
Закон України "Про охорону дитинства" (від 26.04.2001 N2402-ІІІ);
Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (від 01.12.1998 N 281-XIV);
Всезагальна декларація прав людини;
Декларація прав дитини;
Конвенція про права дитини;
Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій" (від 06.10.99 р. N 1284/99);
Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки» (№ 580/2015);
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (від 27.08.10 № 778);
Розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві» (від 25.04.12 р. № 236);
Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.12 № 1/9-530 «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи»;
Лист Міністерства освіти і науки України від 07.12.09 № 1/9-850 «Про розвиток органів учнівського самоврядування»
Кiлькiсть переглядiв: 184