Постановка учнів на внутрішньошкільний облік

Постановка учнів на внутрішньошкільний облік ХЗОШ №71 спрямована на удосконалення роботи по профілактиці правопорушень, посилення соціального і правового захисту дітей, створенню системи роботи з учнями, які вчинили злочин або схильні до їх вчинення.

Постановка на внутрішньошкільний облік носить виключно профілактичний характер та є підставою для проведення індивідуальної профілактичної роботи в межах компетенції навчального закладу, яка регламентується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Примірним положення про загальноосвітній навчальний заклад (затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 р.№ 778), Примірним статутом загальноосвітнього навчального закладу (затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 29 квітня 2002 р. № 284), Примірним положенням про раду загальноосвітнього навчального закладу затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 27 березня 2001 р. № 159.

Підставою для постановки на внутрішньошкільний облік може вважатися:
 • невідвідування або систематичні пропуски навчальних занять без поважних причин;
 • неодноразове порушення Статуту школи, систематичне невиконання домашніх завдань, відмова від роботи та порушення дисципліни на уроках;
 • жорстока поведінка, рукоприкладство по відношенню до інших неповнолітніх, в тому числі бійки, що привели до тілесних ушкоджень;
 • знущання над учнями іншої національності, віросповідання, расової приналежності (порушення Конвенції ООН про права дитини);
 • вчинення злочину, яке несе за собою притягнення неповнолітнього до відповідальності;
 • вживання алкоголю, паління.
Розгляд питання про постановку на внутрішньошкільний облік здійснюється Радою профілактики правопорушень за наявності:
 • заяви класного керівника або соціального педагога;
 • характеристик на неповнолітнього, підготовлених класним керівником , психологом, соціальним педагогом школи;
 • акта обстеження умов проживання неповнолітнього;
 • довідок класного керівника, психолога, соціального педагога про профілактичну роботу з неповнолітнім з відповідними датами, бесідами, протоколами зустрічей з батьками або особами, що їх замінюють;
 • виписка оцінок за останній семестр (у разі постановки на внутрішньошкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження) з приводу ухилення від навчальних занять);
 • доповідні вчителів-предметників з приводу успішності засвоєння знань, відвідування та поведінки на уроках, інші матеріали, які підтверджують необхідність постановки на внутрішньошкільний облік неповнолітнього .
Для постановки неповнолітнього на внутрішньошкільний облікна засіданні Радипрофілактики правопорушень розглядаються питання стосовно кожного випадку окремо. Рішення про постановку на внутрішньошкільний облік або відмова фіксується у протоколі засідання Ради профілактики правопорушеньіз зазначенням переліку заходів з проведення профілактичної роботи, відповідним визначенням термінів та відповідальних.

У випадку прийняття рішення про постановку учня на внутрішньошкільний облік в протоколі зазначаються:
 • терміни розробки індивідуальних планів роботи з учнем класного керівника, психолога, соціального педагога;
 • залучення спеціалістів (медичних робітників, соціальних робітників, психологів, служби у справах неповнолітніх) для проведення консультацій з неповнолітніми, його батьками або особами, що їх замінюють;
 • форми, періодичності термінів контролю за поведінкою підлітка, відвідуванням ним занять, засвоєння освітніх програм;
 • виявлення здібностей дитини та клопотання перед закладами позашкільної освіти щодо відвідування гуртків за місцем проживання з наданням в подальшому інформації про проведену роботу з учнем; у випадку відвідування інших гуртків, надання характеристики на учня керівником гуртка з рекомендаціями для загальноосвітнього навчального закладу.
Підставою для зняття з внутрішньошкільного обліку учня може бути покращення ситуації, яка була причиною постановки на внутрішньошкільний облік :
 • ліквідація неуспішності;
 • відсутність пропусків навчальних занять;
 • закінчення загальноосвітнього навчального закладу;
 • зміна місця навчального закладу.
Рішення про зняття з внутрішньошкільного облікуучнів приймається Радою профілактики правопорушень на підставі спільного клопотання заступника директора з виховної роботи, соціального педагога, психолога, класного керівника або представника служби у справах дітей за наявності відповідних документів.

Збір і узагальнення матеріалів щодо роботи з учнем, який знаходиться на внутрішньошкільному обліку , покладається на особу, яка персонально в межах своїх службових обов’язків відповідає за організацію роботи по профілактиці правопорушень в загальноосвітньому навчальному закладі.
Кiлькiсть переглядiв: 201