/Files/images/1904081_615419315206169_782006132_n.jpg

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ
НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ

З вересня 2018 року в усіх школах України запроваджено навчання за моделлю Нової української школи (НУШ). Одним із ключових компонентів НУШ є сучасне освітнє середовище, яке передбачає перегляд зміни фізичного, просторово-предметного оточення, програм та засобів навчання. Кожен учитель початкових класів працюватиме не просто в світлому затишному класі, а й матиме технічно обладнане комп’ютеризоване місце.
У нашому закладі вже створено такі кабінети, у яких умови для навчання дітей спрямовані на розвиток дитини та її мотивації до навчання. Тут є мобільні робочі місця, які легко трансформуються для групової, командної та проектної роботи. Відокремлена зона відкриттів для тих речей, що розпалюють уяву дитини. Вона містить настільні ігри, веселі книги та журнали. Деякі учні воліють працювати на самоті, щоб виконувати завдання, читати, писати, рахувати або рефлексувати. Запасний стіл і стільці можна використовувати для зони тиші. Також кабінети обладнані сучасними технічними засобами: проектором, плазмовим телевізором, які допомагають підвищити якість навчання й швидше адаптуватись до навколишнього середовища.
01.09.2018 всі першокласники України прийшли у Нову українську школу та навчаються за новим Державним стандартом початкової освіти. Ключовими особами реформи середньої освіти є вчителі, які мають реалізувати зміни – кожен у власному класі. Аби підтримати педагогів на цьому шляху, Міністерство освіти і науки України почало масштабне підвищення кваліфікації вчителів. Так у 2018/2019 навчальному році педагогічні працівники ХЗОШ № 71 пройшли наступні курси підвищення кваліфікації:
- На платформі EdEra онлайн-курс для вчителів початкової школи – 9 педагогічних працівників;
- КВНЗ «ХАНО» Курси директорів та заступників початкової школи – 2 адміністратора;
- КВНЗ «ХАНО» Курси вчителів ЗЗСО. (Для шкіл національних меншин) – 15 педагогічних працівників;
- КВНЗ «ХАНО» Особливості організації освітнього процесу в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової школи – 8 педагогічних працівників;
- КВНЗ «ХАНО» Курси вчителів початкових класів фізичної культури в ЗЗСО з мовою національних меншин – 4 педагогічних працівника;
- КВНЗ «ХАНО» Організація інклюзивної освіти як складова НУШ – 2 педагогічних працівника.
Наші вчителі не зупиняються на досягнутому та активно займаються самоосвітою.
Одним із ключових компонентів концепції Нової української школи є педагогіка партнерства, яка ґрунтується на тісній співпраці, спілкуванні, взаємодії між учнем, учителем і батьками.
Батьки учнів нашої школи тісно співпрацюють з учителями у такий спосіб:
- беруть участь у постійному діалозі, у тому числі – під час ранкових зустрічей, тренінгів, батьківських зборів, круглих столів, конференцій тощо;
- організовують додаткову комунікацію («батьківські зустрічі», обміни книжками та іграми);
- допомагають в організації виховних заходів, проведенні класних і позашкільних занять, є учасниками конкурсів, змагань.
Об’єднання зусиль учителів і батьків сприяє особистісному зростанню дитини і полегшує засвоєння матеріалу. Ось чому педагогічний колектив закладу освіти намагається зробити школу і дім одним цілим для дитини.
Особливістю НУШ є організація такого освітнього середовища, що сприяє вільному розвитку творчої особистості дитини. З Цією метою в нашій школі змінилися просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання, зросла частка проектної, командної, групової діяльності у педагогічному процесі.
У свою чергу, зміни відчули в освітньому процесі не лише учні, а й батьки та вчителі. Педагоги досить відповідально віднеслися до змін і стандартів методики НУШ, активно впроваджують із дітьми.
Проходження підготовки для роботи за програмою НУШ педагогів – учителів початкових класів дало змогу сповна забезпечити кадрову складову впровадження Нової української школи в освітній простір. Педагог отримав свободу дій – самостійно обирає навчальні матеріали, імпровізує та експериментує.
Дітей за програмою Нової української школи вчителі навчають читанню з розумінням, висловлювати власну думку усно і письмово, критично та системно мислити, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, співпрацювати з іншими людьми.
Школа стає наближеною до реального життя. Учні зможуть практично застосовувати набуті знання в повсякденному житті.
Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні є спрямованість педагогічного процесу дитячого дошкільного освітнього закладу і школи на всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це необхідний зв'язок програм, методів і форм навчання в дитячому садку і початковій школі, тому вчителі нашої школи співпрацюють з дитячим дошкільним закладом №322 нашого мікрорайону. Діляться досвідом та педагогічними розробками, готують екскурсії дошкільнят до школи та проводять заходи із залученням школярів у дитячих садочках.
Кiлькiсть переглядiв: 46