13.03.2020

УКРАЇНОЗНАВСТВО

Написати реферат «Розвиток землеробства» або «Винахід колеса»

.

ХІМІЯ

Повторити із параграфа 15 склад повітря. Опрацювати параграф 20. Вияснити, які чинники впливають на склад атмосферного повітря та наслідки його забруднення, а також ознайомитися із заходами боротьби за чисте повітря.
Виконати письмові завдання в зошиті:
1) Скласти пам’ятку проте, що слід робити кожній людині для збереження чистоти повітря.
2) Скласти і записати формули оксидів Карбону(ІІ), Карбону(IV), Нітрогену(IV), Сульфуру(VІ), що є основними газуватими забруднювачами повітря

.

ГЕОГРАФІЯ

С.178,, Практ.завд.’’ №1, мал. роздивит.

.

ЛІТЕРАТУРА

1. Прочитать новеллу О. Генри «Дары волхвов»
2. Ответить на вопросы (письменно):
- Как я понимаю смысл названия?
- От имени Деллы или Джима расскажите, что почувствовали герои, когда увидели подарки?

.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Комплекс вправ
https://youtu.be/GXYKUNYujSY

ЗРВ на місці

.

МИСТЕЦТВО

Любий друже! Опрацюй параграфи 23-24 (с.175-176) підручника. За допомогою мережі Інтернет досліди історію походження різного одягу та аксесуарів. Розроби презентацію або підготуй доповідь на одну з тем (на вибір): «Знайомство з капелюхом», «Пригоди сорочки», «Звідки з’явилися брюки», «Минуле спідниці» або придумай свою тему.
Кiлькiсть переглядiв: 56