13.03.2020

Українська мова
(учитель Семенченко Л.В.)

1) Опрацювати тему «Складносурядне речення»
2) Виконати тестові завдання №14-17 (письмово)

.

Українська мова
(учитель Баркова В.М.)

1. Написати власне висловлення. Чи заслуговує маленька людини на ту ж повагу, що й людина з високими амбіціями.
2. Повторити тему «Відокремлені обставини»

.

Українська література

1. Скласти 10 запитань до новели Олеся Гончара «Модри Камень»
2. Дати характеристику оповідачеві та Терезі, використовуючи цитати

.

Зарубіжна література

1. Ознайомитися за підручником із матеріалом, присвяченим творчості Пауля Целана (стор. 113-117).2. Відповісти на питання:
- Яку тему порушено в вірші «Фуга смерті»?
- Чим цей літературний твір пов'язаний із музичним жанром – фугою?3. Скласти есе «Що може проста людина зробити для збереження миру?»

.

Хімія

Опрацювати матеріал параграфа 33, відповісти на запитання на сторінці 170 (усно).
Виконати письмово у зошиті:
1) Завдання 469 на сторінці 170.
2) Написати рівняння реакції між пероксидом натрію і вуглекислим газом з утворенням натрій карбонату і вільного кисню. Спрогнозувати області застосування цього хімічного процесу.

.

Біологія

Опрацювати параграф 51.Усно відповісти на всі завдання для самоконтролю на сторінці 199.На запитання №7, №8 та №9 відповісти письмово в робочому зошиті.
Завдання для тих, хто пише ЗНО. Повторити середовище існування, спосіб життя, особливості будови та розмноження ракоподібних, павукоподібних, комах.

.

Інформатика

Прочитати §4.2 Виконати завдання «Працюємо з комп’ютером!» с.119,120.
Кiлькiсть переглядiв: 88