/Files/photogallery/8247/биология-10-11.png

МЕДІАТЕКА

Навчальні програми, тренажери.
Електронні видання, наявні у нашій бібліотеці

Програмно-педагогічні засоби призначені для вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни, відпрацьовування матеріалу шкільної програми

№ з/пБібліографічний описКількістьПредметДе зберігаєтьсяАналіз використання ППЗ
1

Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії. 9 клас. [Електронний ресурс] - Електронні дані. - К., 2004.- 1 електрон. опт.диск (CD-ROM): цв.

1ІсторіяБіібліотекаНа уроці
2

Електронний атлас з курсу Історія України.
10 клас. [Електронний ресурс]: Програмний педагогічний засіб. - Електронні дані. - К?:
ЗАТ «Інститут передових технологій»,
2006. - 1 електрон. опт.диск (CD-ROM): цв.

1ІсторіяБіібліотекаНа уроці
3

Бібліотека електронних наочностей. Географія. 7-11 клас [Електронний ресурс] -
Електронні дані. - ЗАТ «Мальва»,
2006. - 1 електрон. опт.диск (CD-ROM): цв.

1ГеографіяБібліотекаНа уроці
4

Віртуальна біологічна лабораторія. 10-11 клас [Електронний ресурс] -
Програмно-педагогічний засіб для ЗНЗ. Електронні дані. - [Україна]: Компанія СМІТ», 2004. - 1 електрон. опт.диск (CD-ROM): цв.

1БіологіяБібліотекаНа уроці
5

Віртуальна лабораторія
Біологія людини. 8-9 клас
[Електронний ресурс] - Електронні дані. - [Україна]: ЗАТ «Транспортні системи»- 1 електрон. опт.диск (CD-ROM): цв.

1БіологіяБібліотекаНа уроці
6

Бібліотека електронних наочностей. Астрономія. 11 клас [Електронний ресурс] - Електронні дані. - К.: Інститут педагогіки АПН України, 2007. - 1 електрон. опт.диск (CD-ROM): цв.

1АстрономіяКабінет інформатикиНа уроці
7

Віртуальна хімічна лабораторія.
8-11 клас.
Програмно-педагогічний засіб для ЗНЗ. - [Електронний ресурс]. - Електронні дані.
- Київ?, 2004. - 1 електрон. опт.диск (CD-ROM): цв.

1ХіміяБібліотекаНа уроці
8

Словники України.
Інтегрована лексикографічна система. Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. - [Електронний ресурс] -
НАН України. Український мовно-інформаційний фонд. - Електронні дані. - Київ, 2001- 1 електрон. опт.диск (CD-ROM): цв.

1Українська моваБібліотекаНа уроці


ІСТОРІЯ

/Files/photogallery/8247/История_вс_9.gifЕлектронний атлас для курсу з всесвітньої історії. 9 клас. [Електронний ресурс] -
Оптичний диск. -
К., 2004.

Iсторичнi карти, коментарi, iлюстрацiї, запитання для самоперевірки
Атлас містить інформацію про період Новітньої історії від Французької революції кінця XVІІІ ст. до початку Першої світової війни.
Відображено процеси утворення держав, перебіг воєнних дій, стан тогочасної культури та господарства.

/Files/photogallery/8247/атлас ист укр_10.gifЕлектронний атлас з курсу Історія України.
10 клас. [Електронний ресурс] -
ЗАТ «Інститут передових технологій». - Оптичний диск. -
2006.

Атлас охоплює період історії України
від 1914 по 1939 рр..

Надається інформація про дати всіх основних подій цього періоду

.ГЕОГРАФІЯ

/Files/photogallery/8247/география.jpgБібліотека електронних наочностей. Географія. 7-11 клас [Електронний ресурс] -
ЗАТ «Мальва»
2006

Бібліотека електронних наочностей включає компоненти, що розкривають сутність географічних понять та закономірностей:
фотографії експонатів, географічних об’єктів, портрети вчених-географів і мандрівників, цікаві анімаційні відеокільцівки географічних процесів та явищ, об’єкти віртуальної реальності;
анімаційні моделі географічних об’єктів, процесів, явищ;
інтерактивні картосхеми, конструктор контурних карт, моделі форм рельєфу тощо;
різноманітні таблиці, схеми, діаграми, пояснювальні тексти тощо.

БІОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ

/Files/photogallery/8247/биология-10-11.pngВіртуальна біологічна лабораторія. 10-11 клас [Електронний ресурс] -
Програмно-педагогічний засіб для ЗНЗ
«Компанія СМІТ». - Оптичний диск. -
2004.

Програмно-педагогічний засіб містить теоретичний матеріал, відеофрагменти з голосовим супроводом, комп’ютерні анімації, статичні та динамічні ілюстрації, схеми, моделі процесів, інтерактивні і тестові завдання, задачі.
Наприкінці роботи програма оцінює знання учня за 12-ти бальною шкалою.

/Files/photogallery/8247/IMG_1580.JPGВіртуальна лабораторія
Біологія людини. 8-9 клас
[Електронний ресурс] -
ЗАТ «Транспортні системи»

Мультимедійна програма дозволяє розглянути органи всіх систем людини: опорно-рухової, дихальної, м`язової, кровообігу тощо. Справжні фотографії та відеоматеріали допоможуть дізнатися про фізіологію людини та ії функції.
Програма зрозуміла і проста у використанні.

/Files/photogallery/8247/Динозавр.jpgДинозавры
Большая детская электронная энциклопедия
[Електронний ресурс] -
Mastersoft. –Тов. Компроект, 2004.

Эта энциклопедия рассказывает об удивительных существах, населявших землю на заре времен, о том, как сменяли друг друга разные поколения флоры и фауны.
Том представляет собой иллюстрированное издание, где в краткой, но очень насыщенной форме изложено все, что ученые знают о прошлом нашей Земли. Иллюстрации удивительно красивы и научно достоверны; текст содержит много ключевых слов, которые облегчат поиск познавательного материала в библиотеках и в Интернете.

/Files/photogallery/8247/IMG_1572.JPG
Большой анатомический атлас.
Recollection [Електронний ресурс] –
Тов. Континент плюс, 2004.

Атлас проиллюстрирован большим количеством рисунков и схем. Эта мультимедийная энциклопедия основана на книге "Анатомический атлас" академика В.П. Воробьева и расширена результатами оригинальных изысканий отечественных и зарубежных авторов. На диске вы найдете все о строении человеческого тела

.


/Files/photogallery/8247/Зелений пакет.jpgЗелений пакет: компакт-диск.
Матеріали «Зеленого пакету» розроблені регіональним екологічним центром ОБСЕ для Центральної та Східної Європи.

Компакт-диск складається з 22-х тем з охорони довкілля та сталого розвитку, котрі згруповані в 5 розділів:
1) Компоненти довкілля— повітря, вода, ґрунт та біологічне різноманіття.
2) Зовнішні загрози — урбанізація, шум, відходи та хімікати.
3) Діяльність людини — енергетика, транспорт, промисловість, сільське господарство, лісове господарство та туризм.
4) Глобальні виклики — зміна клімату, руйнування озонового шару, підкислення, моря і океани.
5) Цінності — етика і культура споживання, здоров’я та довкілля, права громадян та відповідальність за Землю в майбутньому.
Проект «Зелений пакет — Україна» ініційовано Координатором ОБСЄ в Україні. «Зелений пакет» призначено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Матеріали «Зеленого пакету» онлайн: www.greenpack.in.ua

АСТРОНОМІЯ

/Files/photogallery/8247/Астрономия.jpgБібліотека електронних наочностей. Астрономія. 11 клас [Електронний ресурс] -
Інститут педагогіки АПН України. -
Оптичний диск. - 2007

ППЗ має чітку структуру. Складається з 10 основних розділів:

- Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії
- Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері
- Методи та засоби астрономічних досліджень
- Наша планетна система
- Сонце – найближча зоря
- Зорі. Їх еволюція
- Наша Галактика
- Будова й еволюція Всесвіту
- Життя у Всесвіті
- Найвидатніші астрономи

Кожний з розділів, в свою чергу, складається з окремих модулів, які охоплюють зміст відповідних розділів програми.

ХІМІЯ

/Files/photogallery/8247/химия.jpgВіртуальна хімічна лабораторія.
8-11 клас.
Програмно-педагогічний засіб для ЗНЗ. - [Електронний ресурс] -
Оптичний диск. - Київ? - 2004.

Засіб містить унікальну базу відеоекспериментів та демонстрацій, інтерактивнi лабораторнi роботи;
Орієнтований як на інформаційну підтримку кваліфікованого викладання у школі, так і на самостійну роботу учня.
Модульна структура побудови, що відповідає міжнародним стандартам розробки навчальних об’єктів

.


УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

/Files/photogallery/8247/Словники.jpgСловники України.
Інтегрована лексикографічна система. Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. - [Електронний ресурс] -
НАН України. Український мовно-інформаційний фонд. - Київ. - 2001

Електронне видання "Словники України" призначене для надання користувачам лексикографічної інформації про слова української мови.

/Files/photogallery/8247/харьков.jpgПоети - Харкову.
№ 1-5. Трансформація. Фільми. Редакція Д.О. Коновалова. - [Електронний ресурс].

Диск видано за пiдтримки Харкiвського мiського голови та Харкiвського мiського управлiння освiти.
Розділи, за якими розподілено інформацію:
1. Г.С.Сковорода;
2. Поети срібного віку;
3. Харків у світовій поезії;
4. Поеты-харків'яни;
5. Поезія Другої світової війни.

ЗНО

Правила проходження зовнішнього незалежного тестування.
Фільм-пам’ятка [Електронний ресурс] -
Український центр оцінювання якості освіти. - Київ, 2007
Додаток до Інформаційного збірника
Правила проходження ЗНО
[Електронний ресурс] -
Київ, 2008/Files/photogallery/7916/menu_skazka_3.png
Кiлькiсть переглядiв: 844