/Files/images/j0433868.png

Нормативно-правова документація,
що регламентує діяльність бібліотеки

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Про інформацію. Закон України

Про бібліотеки і бібліотечну справу. Закон України

Про загальну середню освiту. Закон України

Про культуру. Закон України

Про Національну програму інформатизації. Закон України

Про авторське право і суміжні права. Закон України

Про засади державної мовної політики. Закон України

Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві ” Розпорядження КМ України № 954-р від 07.12.2016

СТРАТЕГІЯ розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»

Постанова КМ України №41 від 23.01.2019 "Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників"

Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (Затв. Наказом Міністерства освіти і науки України 02.12.2013 № 1686)

ТИПОВІ ПРАВИЛА користування бібліотеками в Україні
із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 №319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06. 2001 за № 538/ 5729

Наказ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ №22 від 03.04.2007 ''Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах''

Методичні коментарі, виправлення та доповнення до ''Паспорту бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу''

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звіту N 80-а-рвк ''Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек''

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

Документи ІФЛА для шкільних бібліотек

Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. №177

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.11.2010 № 1044 ''Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу ''Шкільна бібліотека''

Наказ "Щодо затвердження Положення про щорічний регіональний конкурс "Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 №931 ''Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек''

.

Джерела: http://www.library.edu-ua.net/ (Бібліотека ім.В.О.Сухомлинського),
http://ruoord.kharkivosvita.net.ua/menu_npdbibl.php
;
http://osvita.ua/, НМПЦ


Архів

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1226-р ''Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року''

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1228-р від 30.09.2009 ''Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року''

Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік. Розпорядження КМ України №898-р від 30.11.2016

КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014-2018 роки

Наказ Міністерства освіти України від 14.05.99 № 139 ''Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України''

.

.


Повернутись у розділ Бібліотекарю
Кiлькiсть переглядiв: 242