Абетка бібліотеки

/Files/images/03d03.jpgШановні читачі!
Азбука бібліотеки - це невеликий словничок, в якому
в порядку алфавіту
дано пояснення бібліотечних понять.

Що таке «абонемент», «каталог»?
Словничок допоможе вам знайти відповіді на деякі питання у світі книги, інформації, комп'ютерних технологій


Абонемент -

форма індивідуального та колективного обслуговування читачів, що передбачає видачу творів друку та інших документів для використання за межами бібліотеки на певний термін і на певних умовах.

Автор -

особа, яка створила твір або брала участь у його створенні

Авторський знак -

умовне позначення прізвища автора або першого слова заголовка твору. Застосовується для розстановки творів друку в алфавітному порядку

Алфавітний каталог -

бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються в алфавітному порядку

Анотація -

коротка характеристика документа, його частини або сукупності документів з точки зору призначення, змісту, форми та інших особливостей.

Бібліограф -

професія, змістом якої є підготовка та доведення до споживачів джерел бібліографічної інформації.

Бібліографічний огляд -

бібліографічний посібник, в письмовій або усній формі представляє собою зв'язне оповідання про документи

Бібліографічний список -

список документів, складений відповідно до правил бібліографічного опису

Бібліотека -

заклад культури, який збирає, зберігає і надає всім бажаючим джерела інформації. У стародавні часи таким джерелом були глиняні таблички, сувої папірусу. В даний час це книги, журнали, газети, відео-, аудіокасети, лазерні диски, дискети і т.д.

Брошура -

книжкове видання об'ємом понад 4, але не більше 48 сторінок

Інтернет -

це всесвітня мережа комп'ютерів, що з'єднуються один з одним подібно до міжнародної телефонної мережі.

Інформаційні ресурси -

сукупність даних, організованих для ефективного отримання достовірної інформації

Картотека -

сукупність організованих певним чином каталожних карток.

Каталог -

список чи опис зібрання книг у бібліотеках

Каталожна картка -

носій інформації у карткових каталогах і картотеках, призначений для оформлення, бібліографічного запису, при необхідності - інших відомостей.

Читальний зал -

спеціально обладнане приміщення, що використовується для надання читачам творів друку та інших документів в його межах

Систематичний каталог -

бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються за галузями знань у відповідності з системою бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Шифр книги -

умовне позначення місця зберігання документа у вигляді буквених і цифрових символів

Повернутися до розділу "Бібліотечні правила"
Кiлькiсть переглядiв: 164